รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

รายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยจากสำนักงานมูลนิธิฯ ในต่างประเทศ

Nur jeder siebte Bulgare hält Medien für frei

Studie im Auftrag des KAS-Medienprogramms

60 Prozent der Einwohner des Balkanlandes bestreiten, dass die Medien unabhängig sind. Viele sind unentschieden, nur 14 Prozent glauben explizit an freie Berichterstattung. Das ergab eine Studie im Auftrag des KAS-Medienprogramms. Sie zeigt auch: Tageszeitungen haben für die Bulgaren fast keine Bedeutung mehr.

Studie zur Problematik der Familienzusammenführung in Jerusalem

اصدار تقرير عن لم شمل العائلات في القدس

Im Ostjerusalemer Legacy Hotel fand am 18. Dezember eine gut besuchte Konferenz zum Thema „Palestinian Families under threat: 10 years ban of family unification in Jerusalem“ statt. Veranstaltet wurde sie von der katholischen Menschenrechtsorganisation Society of St. Yves in Kooperation mit der Konrad Adenauer Stiftung Ramallah und dem regionalen Rechtsstaatsprogramm der KAS mit Sitz in Beirut. Die Ergebnisse der Konferenz wurden in einer Studie zusammengefasst.

Frohe Botschaften, hehre Ziele, außenpolitische Krisenherde

Europäischer Rat vom 19./20. Dezember 2013

Auf dem letzten Europäischen Ratsgipfel 2013 mussten die Staats- und Regierungschefs eine ehrgeizige Agenda kurz- wie langfristiger Themen abarbeiten: Impulse für die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Fortschritte bei der Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion (Bankenabwicklung, Reformverträge), EU-Erweiterung (Beginn der Beitrittsverhandlungen mit Serbien), Östliche Partnerschaft (v.a. Ukraine), Umgang mit Migrationsströmen im Mittelmeerraum, außenpolitische Krisenherde (Zentralafrikanische Republik, Syrien).

Das C-Gebiet und seine Bedeutung für einen palästinensischen Staat

Im Ringen um die Zwei-Staaten-Lösung kommt dem C-Gebiet des Westjordanlandes eine entscheidende Rolle zu. Für einen zukünftigen palästinensischen Staat ist das C-Gebiet von maßgeblicher Bedeutung, auch wenn es nicht zu den viel diskutierten Kernthemen der Friedensverhandlungen – wie den palästinensischen Gefangenen oder dem Status Jerusalems – zählt. In diesem Länderbericht wird die besondere Bedeutung des C-Gebietes für einen zukünftigen palästinensischen Staat herausgestellt.

Die Bundestagswahl 2013 in den marokkanischen Medien

Das Königreich Marokko und die Bundesrepublik Deutschland pflegen seit Jahrzehnten eine enge und freundschaftliche Beziehung. Deutschland belegt unter den Handelspartnern Marokkos 2012 den 7. Platz und gehört gleichzeitig zu den größten bilateralen Gebern Marokkos in der Entwicklungszusammenarbeit. Zurzeit leben mehr als 180.000 Menschen marokkanischer Abstammung in der Bundesrepublik. Vor dem Hintergrund dieser wichtigen Beziehungen ergibt sich die Frage nach der Wahrnehmung der deutschen Bundestagswahlen in dem Maghrebstaat.

Един съмнителен закон в България

В България правителството на Българската социалистическа партия (БСП) и ДПС (партията на българските турци), толерирано от дясноекстремистката партия „Атака”, още в първите дни след конституирането на новото Народно събрание взе решения, които диаметрално противоречат на нормите в една правова държава, смята ръководителят на базирана в Букурещ правна програма за Югоизточна Европа на фондация "Конрад Аденауер" Торстен Гайслер, който анализира последните поправки в закона за ДАНС.

Gemeinsam oder entzweit?

Die unklare Zukunft der Berlusconi-Partei

Tauben, Alfaniani, Dissidenten, Verräter oder „Spalter“ – die italienischen Medien wissen noch nicht, wie sie die Parteigruppierung nennen sollen, die sich hinter PDL-Generalsekretär Angelino Alfano und gegen Silvio Berlusconi stellt. Alles Taktik oder historischer Neuanfang? Auch dies bleibt noch unklar.

Die Auseinandersetzung um die Seegrenze zwischen Peru und Chile

Ein Stimmungsbild im Vorfeld des Urteils des Internationalen Gerichtshofes

Am 27. Januar 2014 wird der Internationale Gerichtshof in Den Haag (IGH) das Urteil zu dem von der Regierung Perus 2008 gegen Chile eingeleiteten Verfahren verkünden. Beide Regierungen betonen, das Urteil anzuerkennen und unverzüglich umzusetzen, um eine neue Phase intensiverer bilateraler Beziehungen einzuleiten. Politische Entwicklungen in Chile im Zusammenhang mit den kürzlich stattgefundenen Präsidentschaftswahlen und die optimistische Einschätzung der peruanischen Öffentlichkeit bezüglich des Urteilstenors haben allerdings zu Spannungen in der öffentlichen Meinung beider Länder geführt.

Nach der Wahl ist vor der Wahl

Kommunalwahlen 2014 in der Türkei

Am 30. März 2014 fanden in der Türkei allgemeine Kommunalwahlen statt, bei denen die knapp 53 Millionen Wahlberechtigten ihre Oberbürgermeister, Stadteil- oder Landkreisbürgermeister, Landkreisräte und Gemeindevorsteher (muhtar) sowie Mitglieder der Provinzversammlungen (Provinzräte) gewählt haben.

Der Franziskus-Effekt

Der geliebte Papst verändert von Rom aus die argentinische Politik

Es ist mittlerweile unstrittig, dass der Papst großen Einfluss in Argentinien hat – sowohl auf die Politik als auch auf die Gesellschaft.

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

สำนักพิมพ์

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.