รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

รายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยจากสำนักงานมูลนิธิฯ ในต่างประเทศ

Mazedonien hat Kontinuität gewählt

Die konservative VMRO-DPMNE unter Premier Gruevski hat die vorgezogenen Parlamentswahlen am 1. Juni klar für sich entschieden. Allerdings wird der Wahlerfolg durch einen Todesfall am Wahltag und die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden größten albanischen Parteien während des Wahlkampfes überschattet. Der erfolgreiche Weg Mazedoniens nach Europa hängt jetzt davon ab, wie erfolgreich die neu zu bildende Regierung den „albanischen Faktor“ berücksichtigt.

„Teilhabende Demokratie“ ohne Teilhabe und per Dekret

Wie Präsidenten Lateinamerikas Medien auf Linie bringen wollen

Nachdem das beliebte „Radio Televisión Caracas“ (RCTV) abgeschaltet worden war, treibt Präsident Hugo Chavez die Gleichschaltung der Medien in Venezuela weiter voran. Er folgt damit seinen lateinamerikanischen Kollegen, die eine freie, vielfältige Medienlandschaft nicht als Garant für den Wettstreit von Ideen von unabhängiger Information und Voraussetzung für Entwicklung ansehen.

Zum innenpolitischen Meinungsklima in Grossbritannien vor dem EU-Gipfel

Die Europa-Skeptiker sind in Großbritannien nach wie vor in der Mehrheit. Die Stimmen nach einem erneuten Referendum mehren sich vor dem EU-Gipfel vom 21. bis 22. Juni. Für den neuen Premierminister Gordon Brown eine erste Bewährungsprobe.

Kinderbetreuung in den USA

Für Millionen amerikanischer Familien gehört es zur täglichen Routine, daß ihre Kinder nicht von den Eltern selbst, sondern von anderen Personen betreut werden. Viele sind auf nicht-elterliche Kinderbetreuung angewiesen, damit sie mit ihrer Erwerbstätigkeit den Familienunterhalt gewährleisten können. Kinderbetreuung ist also für viele Amerikaner ein Muß. Aber die hohen Kosten stellen eine große Belastung für amerikanische Haushalte dar. Die politische Debatte über die Rolle des Staates steckt jedoch noch in den Kinderschuhen.

14. Newsletter aus Madrid

Einigung im letzten Moment

Kurzbericht, KAS-Belgrad, Claudia Nolte, 11. Mai 2007

Nach den dramatischen letzten Tagen, die in der Wahl des radikalen Politikers Nikolic zum Parlamentspräsidenten mündeten, einigten sich gestern Abend die beiden Parteivorsitzenden Tadic (DS) und Kostunica (DSS) doch noch auf eine gemeinsame Regierung. Damit scheinen die drohenden Neuwahlen abgewendet und der Weg Richtung EU neu eröffnet.

Presseecho aus Madrid

Reaktionen aus Spanien und Portugal zum Wahlsieg von Nicolas Sarkozy

Am Tag nach dem Sieg von Nicolas Sarkozy bei den französischen Präsidentschaftswahlen ist dieser das Topthema in der spanischen und portugiesischen Presse.

Energiepolitik in Chile: von der Abhängigkeit zur nachhaltigen Entwicklung

den Erneuerbaren gehört die Zukunft

Think Tanks in Belarus

Ein Überblick über Geschichte und gegenwärtige Situation

In der Vorbereitung, Durchführung und Unterstützung der Außen- und Sicherheitspolitik von Staaten spielen Think Tanks weltweit eine wichtige Rolle. In Deutschland und der EU, aber auch beispielsweise in Russland, kam es gerade in den vergangenen Jahren zu einer Welle von Neugründungen und Professionalisierungen im Bereich der Denkfabriken. In dieser Analyse wird dargelegt, wie sich die gegenwärtige und historische Situation der Think Tanks in der Republik Belarus gestaltet.

Dramatische Situation in Israel

Die politische Situation in Israel ist derzeit so unübersichtlich wie lange nicht mehr. Die Auswirkungen der Veröffentlichung des ersten Teils des Winograd-Untersuchungberichtes zum Libanonkrieg sind noch nicht wirklich abzusehen. Schon jetzt hat der Bericht eine tiefe Krise ausgelöst.

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

สำนักพิมพ์

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.