รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

Politische Kurzberichte der KAS-Auslandsbüros

2006

4. Jahreskonferenz der NDP

ของ Michael A. Lange

Ansonsten ereignisloser Parteitag gebiert Nuklearoption
Zum Abschluss der Konferenz fasste der 78-jährige ägyptische Präsident dann in seiner Schlussrede die wichtigsten Diskussionspunkte der Konferenz noch einmal zusammen und betonte, dass er bzw. seine Regierung das Jahr 2007 zum „Jahr der Verfassungsreform“ ma-chen werde. Die meisten politischen Kommentatoren wunderten sich , was denn die Jahreskonferenz Neues gebracht habe, außer der -noch zu diskutierenden- neuen Nuklearoption des Landes.

2006

Al-Wasat − Moderate Islamisten?

ของ Michael A. Lange, Monika Hasenmüller

Vor dem Hintergrund des überraschenden Wahlerfolgs zahlreicher Vertreter der ägyptischen Muslimbruderschaft bei den letzten Parlamentswahlen im Herbst 2005 stellt sich auch in Ägypten zunehmend die Frage, welche Wahlchancen islamische Gruppierungen/Parteien hätten, wenn sich die politischen Systeme in der Region demokratisch öffnen und freie und faire Wahlen stattfinden würden.

2006

Kairo News Oktober 2006

ของ Michael A. Lange

Ägypten erwägt neues Atomprogramm, 4. Jahreskonferenz der NDP, Al-Wasat- Moderate Islamisten ? Reaktionen auf die Papstrede in Regenburg.

2006

Reaktionen auf die Papstrede in Ägypten

ของ Michael A. Lange

Im Gefolge der Ansprache der Papstes Benedikt XVI. in der Aula an der Universität Re-gensburg zum Thema: „Glaube, Vernunft und Universität. Erinnerungen und Reflexionen.“ am 12. September 2006 kam es in Ägypten zu heftigen Protesten und dabei sowohl zu physi-schen Protesten und Demonstrationen als auch zu kritischen Kommentaren in der ägypti-schen Presse.

2006

Ägypten erwägt neues Atomprogramm

ของ Michael A. Lange

Die auf dem kürzlich abgehaltenen Jahrestreffens der Regierungspartei verkündete Wiederbelebung des ägyptischen Atomprogramms, welche von einigen politischen Kommentatoren als die bedeutendste strategische Initiative Ägyptens der letzten 25 Jahre und damit der Ära Mubarak bezeichnet wurde, beschäftigt seitdem die politischen Gazetten des Landes.

2006

Militärputsch in Thailand

ของ Lars Peter Schmidt †

Hintergrundbericht über den Militärputsch in Thailand vom 19. September 2006

2006

Kairo-News 2006-3

ของ Michael A. Lange

newsletter aus Kairo, August 2006
Themen: Kabinettsumbildung in Ägypten (M. A. Lange); Arabische Staaten uneins in der Libanonfrage (M. A. Lange); Verfassungsentwicklung in Ägypten (M.A. Lange, Kathrin Lotze); Jugend in Ägypten zwischen Revolution, Religion oder Resignation ?(M.A. Lange, Menno Preuschaft)

2006

Thailands Krisen

ของ Lars Peter Schmidt †

Politische Analyse, Frankfurter Neue Presse, 12.08.2006

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

สำนักพิมพ์

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.