รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

Politische Kurzberichte der KAS-Auslandsbüros

2005

Santa Cruz setzt sich durch: Erfolg für die Autonomiebewegung

ของ Annette Schwarzbauer

Auf einer Bürgerversammlung wurde der mit der Regierung gefundene Kompromiss zur Wahl der Präfekten und zur Volksabstimmung bekräftigt. Die verfassungsgemäßen Wege sollen dabei eingehalten werden.

2005

RENAMO verliert die Wahl in Mosambik

ของ Burkhard Margraf

Verfassungsrat bestätigte am 20. Januar 2005 den Wahlsieg der FRELIMO
Der Kandidat der FRELIMO, Armando Guebuza, konnte einen so eindeutigen Vorsprung gegenüber seinem Gegenkandidaten Alfonso Dhlakama von der RENAMO erzielen, dass er auch bei einer Korrektur der von der Opposition und den Wahlbeobachtern reklamierten Unregelmäßigkeiten als Sieger feststeht.

2005

Die Regierung Guatemalas verliert an Vertrauen

ของ Hans-Jürgen Weiss

Das erste Regierungsjahr von Präsident Oscar Berger Perdomo hat seitens der befragten politischen Analysten weder Zuspruch noch Ablehnung erfahren. Die Probezeit, die zunächst auf 100 Tage fest gelegt und dann auf 6 Monate verlängert worden war, scheint sich bis zum 14. Januar 2005, ein Jahr nach der Amtsübernahme, ausgeweitet zu haben. Ab diesem Tag wird vom entscheidenden Jahr 2005 gesprochen.

2005

"Dieser Tag ist genauso schön, wie der Tag der Geburt meiner Tochter"

ของ Caroline Kanter, Norbert Wagner

Die Amerikaner feiern die zweite Amtseinführung von George W. Bush
Um 8 Uhr herrschte am Washingtoner Hauptbahnhof Union Station bereits reges Treiben. Jung und alt eingepackt in dicke Winterjacken fuhren mit der U-Bahn ins Stadtzentrum, um sich auf den kurzen Fußweg zum Kapitol zu machen.

2005

1. Politischer Kurzbericht 2005 / Türkei

ของ Frank Spengler, Dirk Tröndle

Vor dem 13. außerordentlichen Parteitag der Republikanischen Volkspartei (CHP) - Zusammenbruch oder Wende?; Bildungsreform tritt in eine neue Phase; Diskussionen über die Einführung eines Präsidialsystems

2005

Das Schlimmste ist noch lange nicht vorbei

ของ Regina Dombrowski

Aber schon macht sich Routine wieder breit
Als 2002 ein Teil Deutschlands überflutet wurde, waren im ganzen Land grosse Betroffenheit und Solidarität mit den Opfern spürbar. Man sollte meinen, dass in den nicht von der Flutkatastrophe betroffenen Gebieten Indonesiens angesichts des Verlustes an Menschenleben und der Zerstörung erst recht eine extreme Betroffenheit herrscht. Dies jedoch ist nicht der Fall: Im Rest Indonesiens gehen die Menschen mit erstaunlicher Gelassenheit und Routine weiter ihren Alltagsgeschäften nach, fast so, als ob nichts passiert sei.

2005

Dänemark wählt am 8. Februar

ของ Thomas Bernd Stehling

Der dänische Premierminister Anders Fogh Rasmussen hat von seiner verfassungsrechtlichen Möglichkeit Gebrauch gemacht und Neuwahlen kurzfristig für den 8. Februar angesetzt.

2005

Argentinien 2005: Wahlen und Default

ของ Hans-Hartwig Blomeier

Nachdem das Jahr 2004 mit optimistischen Bilanzen in wirtschaftlicher Hinsicht und positiven Umfragewerten für Kirchner und die Regierung einerseits und andererseits mit der menschlichen Tragödie mit nahezu 200 Toten beim Brand einer Diskothek endete, richtet sich zu Beginn des Jahres das Augenmerk auf die Verschuldensfrage und die politischen Entscheidungen im Oktober.

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

สำนักพิมพ์

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.