รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

Politische Kurzberichte der KAS-Auslandsbüros

2004

Heftige Kontroversen über die Reform des Türkischen Hochschulrates

ของ Frank Spengler, Dirk Tröndle

Die Regierung hat mit ihrer Parlamentsmehrheit die Reform des Türkischen Hochschulrates (YÖK) durchgesetzt und eine offene Konfrontation mit der militärischen Führung des Landes in Kauf genommen. Die Reform ist vor allem durch die Neureglung des Hochschulzugangs für Absolventen der Predigerschulen (Imam-Hatip-Schulen) und aller Berufsfachschulen zu einem Politikum geworden.

2004

Im Schatten der Wirtschaftskrise

Präsidentschaftswahlen in der Dominikanischen Republik
Am 16. Mai 2004 fanden in der Dominikanischen Republik planmäßig die Präsidentschaftswahlen für den Zeitraum 2004 – 2008 statt. Gewählt wurde Ex-Präsident Leonel Fernández (1996 – 2000) und sein Vize-Präsident Rafael Albuquerque von der Partido de Liberación Dominicana (PLD). Die Amtsübergabe ist für den 16. August 2004 vorgesehen. Die Kongresswahlen werden im vierjährigen Rhythmus (die nächsten im Mai 2006) zur Mitte der jeweiligen Wahlperiode des Präsidenten durchgeführt.

2004

Mit Allahs Geduld und Gottes Segen

ของ Klaus Preschle

Wahlbeobachtung in Moslem Mindanao - Reportage zur Wahl auf den Philippinen vom 10. Mai 2004
"Ich bin nach Cotabato City gereist, dem Sitz der Autonomous Region of Muslim Mindanao und treffe mich dort mit den NAMFREL-Offiziellen. Cotabato City verfügt über eine gemischte christlich muslimische Bevölkerung und ist selbst nicht Teil der Autonomous Region. Im Hotel treffen wir Joe, einen “Political Officer” der US Botschaft, der die Wahlen in der Stadt beobachten will. Wir aber fahren nach Maguindanao, eine der 5 mehrheitlich muslimischen Provinzen in Mindanao. "

2004

Regierungsumbildung in Senegal

ของ Ute Gierczynski-Bocandé

Der vierte Premierminister in vier Jahren
Das Regierungskarussell dreht sich weiter - so titelte eine senegalesische Tageszeitung nach der neuerlichen Umbesetzung der Regierung. Die fünfte Regierungsumbildung der Ära Abdoulaye Wade deutet auf eine potentielle institutionelle Instabilität hin, die den bislang guten Ruf der senegalesischen Demokratie beeinträchtigen könnte.

2004

Jugend zwischen Gewalt und Ausbeutung

ของ Reinhard Willig

Minderjährige in den Fängen der Mafia
Kinderarbeit, Jugendbanden und Menschenhandel sind eng verbunden mit der Armutssituation großer Teile der Bevölkerung, der Arbeitslosigkeit, dem mangelden Zugang zu öffentlichen und sozialen Dienstleistungen, dem Fehlen klarer Sozialpolitiken, der verbreiteten Straflosigkeit im Justizsystem bei Delikten gegen Kinder oder heranwachsende Jugendliche sowie der mangelnden Zukunftschancen der Jugend.

2004

Kolumbianische Paramilitärs in Caracas

ของ Michael Lingenthal

Krise in den Beziehungen zwischen Venezuela und Kolumbien.
Die venezolanische Regierung sieht Kolumbien in die Ereignisse und in die Zusammenarbeit mit der Opposition verstrickt. Informationsminister, Jesse Chacón, forderte den Heereschef Kolumbiens, General Martín Orlando Carreño auf, seine Gesprächspartner eines Treffens in Cúcuta (Kolumbien) zu benennen. General Orlando hat indes jede Kenntnis von der Aktion angeblicher Paramilitärs in Venezuela dementiert

2004

Chile, Bolivien, Peru und der Pazifik – ein ewiger Streit

ของ Helmut Wittelsbürger, Sonja Ernst, Eva Melis

Der Konflikt aus der Sicht Chiles
In den letzten Monaten ist der inzwischen ein ganzes Jahrhundert lang schwelende Konflikt zwischen Chile und Bolivien neu entbrannt.

2004

Chile, Bolivien, Peru und der Pazifik – ein ewiger Streit. Kommentar aus Bolivien

ของ Annette Schwarzbauer

Zum Artikel „Chile, Bolivien, Peru und der Pazifik – ein ewiger Streit“ fallen der deutschen Leserin in Bolivien folgende Kommentare ein, von denen einige Hintergründe der bolivianischen Haltung aufzeigen,

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

สำนักพิมพ์

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.