รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

Politische Kurzberichte der KAS-Auslandsbüros

2013

Report of the Panel discussion on Trade and Politics in SADC: Which way forward?

Professor Du Pisani and Trudi Harzenberg talked widely on various issues of regional importance.

2013

Terror torpediert Tunesiens Nationalen Dialog

ของ Hardy Ostry

Zweiter Jahrestag der ersten freien Wahlen
War es Zufall, ein Zeichen besonderer Art oder nur einfach ein Naturereignis, wie es Tunesien immer wieder einmal zu diesen Jahreszeiten heimsucht? Tage zuvor erschütterten teils heftige Erdbeben das Land des Yasmins, teilweise bis zu fünf Punkten ausschlagend auf der Richterskala.

2013

Parlamentswahlen in Tschechien:

Wähler rechnen mit der post-89er Demokratie ab
Einen Zerfall des post-89er Parteiensystems brachten die vorgezogenen Parlamentswahlen, die in Tschechien am 25. und 26. Oktober 2013 stattfanden. Alle traditionellen demokratischen Parteien erlitten deutliche Verluste. Die neuen populistischen Parteien erreichten 61 Sitze im 200-köpfigen Abgeordnetenhaus und als Antisystempartei geht die kommunistische KSČM mit 33 Sitzen aus den Wahlen gestärkt hervor.

2013

Spähaffäre überschattet Vorbereitungsgipfel

ของ Stefan Gehrold, Olaf Wientzek, Eva Majewski

Europäischer Rat vom 24./25. Oktober
Ursprünglich sollten die Digitale Wirtschaft und ihr Beitrag zur Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit und Innovation in der EU beim Oktobergipfel im Vordergrund stehen. Im Zuge des mutmaßlichen Abhörens europäischer Spitzenpolitiker, darunter der Bundeskanzlerin, rückte die Reaktion auf die NSA-Spähaffäre zumindest am Donnerstagabend in den Vordergrund.

2015

Senator Jorge Pizarro neuer Präsident der PDC

ของ Holger Haibach

Chiles Christdemokraten mit neuer Führung
Am 29. März 2015 hatten die etwa 113.000 Mitglieder der chilenischen Christdemokraten (PDC) die Gelegenheit, ihre Parteiführung neu zu bestimmen. Dabei setzte sich die Liste (bei der PDC treten die Kandidaten für die Präsidentschaft der Partei immer mit einer Gesamtliste für den Vorstand an) des Vorsitzender der Bancada (Fraktion) der PDC im Senat, Jorge Pizarro, mit 71,93% klar gegen die beiden Konkurrenzlisten des ehemaligen Parteivorsitzenden Ricardo Hormazábal (19,8%) und des Anwalts Rodrigo Albornoz (8,2%) durch.

2014

Lettische Wähler setzen auf Stabilität

ของ Norbert Beckmann-Dierkes, Martin Becker

Koalitionsbildung weniger kompliziert als bisher
Bei den Parlamentswahlen am Samstag, dem 4. Oktober 2014, wurde die bestehende Mitte-Rechts-Koalition deutlich im Amt bestätigt.

2014

Kardinal Turkson sprach über Ethik des Unternehmens

ของ Gabriela Tibenska

Werte in Unternehmen und Gesellschaft nannte sich die Konferenz, die am 1. Dezember in Bratislava stattfand. Vorsitzender des Päpstlichen Rates Iustitia et pax Kardinal Peter Kodwo Appiah Turkson stellte Unternehmern, Geschäftsleuten und Akademikern das Dokument Zum Unternehmen berufen vor.

2015

Workshop Frauen in der Politik:Entwicklung neuer Führungskräfte

Im Rahmen der politischen Bildungsarbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) führt das Auslandsbüro in Brasilien regelmäßig Trainings und Workshops für die Weiterbildung von Parteiführungskräften durch. Vom 29. bis 30. Januar wurde zusammen mit dem Landesverband São Paulo der Sozialdemokratischen Partei Brasiliens (PSDB) ein Seminar zur Gewinnung und Entwicklung von Frauen für Führungspositionen durchgeführt.

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

สำนักพิมพ์

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.