ผู้เผยแพร่แอสเสท

รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

รายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยจากสำนักงานมูลนิธิฯ ในต่างประเทศ

Publikationen

Reaktionen in BENELUX auf die Bundestagswahl

„Kontinuität und Stabilität in Deutschland eine gute Nachricht für Europa“

Das Ergebnis der Bundestagswahlen dominierte am 23. September die Titelseiten der meisten Zeitungen in Benelux. Neben der Ursachenanalyse diskutieren die Medien die möglichen Folgen für den künftigen europäischen Kurs Deutschlands. Im Zentrum stehen Person und Politikstil der Bundeskanzlerin.

Lösungen für die Schuldenkrise der EU aus slowakischer Perspektive

Eine Analyse zu politischen und wirtschaftlichen Implikationen der Schuldenkrise

Unter dem Titel „Solutions to the Debt Crisis in the EU from the Slovak Perspective“ veröffentlichen wir eine Analyse der INEKO-Experten Peter Goliaš und Eugen Jurzyca, die aktuelle Hintergründe und Informationen zur Schuldenkrise in der EU ebenso wie zu den politischen Vorgängen in der Slowakei, dem Meinungsbild slowakischer Ökonomen sowie ökonomischen Indikatoren und Reformmaßnahmen in den Krisenstaaten der Europäischen Union bietet.

Der demografische Wandel in Marokko

Der demografische Wandel wird Marokko in der nahen Zukunft tiefgreifend verändern. Die Bevölkerung des Königreichs lebt erfreulicherweise länger, gleichzeitig entstehen aus diesem Fortschritt eine Reihe gravierender Folgeprobleme. Diesen Wandel erfolgreich zu gestalten stellt eine nationale Aufgabe für den marokkanischen Staat dar. Wissenschaftler fordern daher: „Auf struktureller, soziologischer und politischer Ebene benötigt das Land neue Formen der Führung, um den Folgen des demografischen Wandels zu begegnen.“

Fünfte Verfassungsänderung in Ungarn verabschiedet

Reaktion auf Kritik aus dem Ausland

Die Ungarische Nationalversammlung hat am 16. September 2013 die fünfte Novelle des im Jahre 2012 in Kraft getretenen Grundgesetzes beschlossen. Die Regierung reagierte damit auch auf die insbesondere im Ausland geäußerte heftige Kritik an der vierten Verfassungsnovelle.

Ungarische Medienberichterstattung zum Ausgang der deutschen Bundestagswahl

"Beeindruckender und überwältigender Sieg der Bundeskanzlerin"

Ungarische Zeitungen wie die regierungsfreundlichen „Magyar Nemzet“ und „Magyar Hírlap“ sowie die regierungskritische „Népszabadság“ berichten auf den Titelseiten vom Ausgang der deutschen Bundestagswahl.

RDP extra-ordinary regional committee meeting

The workshop was attended by 70 delegates from Erongo Region

Capacity Building workshop for NUDO Party

Capacity Building workshop for NUDO Party

Report of the Panel discussion on Trade and Politics in SADC: Which way forward?

Professor Du Pisani and Trudi Harzenberg talked widely on various issues of regional importance.

Ein bedenkliches Gesetz in Bulgarien

In Bulgarien hat die von der Bulgarischen Sozialistischen Partei und der DPS (Partei der bulgarischen Türken) getragene und von der rechtsextremistischen Ataka-Partei tolerierte neue Regierung bereits kurz nach der Konstituierung der neuen Nationalversammlung Fakten geschaffen, die deutschen rechtsstaatlichen Grundsätzen diametral widersprechen.

Das eifrige Emirat

Die Wandlung Katars vom Mediator zum Regional-Player in der Nahostpolitik

Durch eine Mischung aus politischer und wirtschaftlicher Liberalisierung, außenpolitischer Unabhängigkeit sowie gezieltem State-Branding ist es Katar gelungen, sich als Vermittler zwischen dem Westen und der arabischen Welt zu positionieren. Im Laufe der Umbrüche von 2011 und deren Konsequenzen hat sich das Emirat seiner Größe zum Trotz zudem als Schlüsselakteur auf dem Weltparkett und besonders in der MENA-Region etabliert.

ผู้เผยแพร่แอสเสท

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

สำนักพิมพ์

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.