Einzeltitel

โฉมใหม่ของการบริหารภาครัฐในศตวรรษที่ 21

หนังสือรวบรวมเนื้อหาชุดงานสัมมนาปีพ.ศ. 2563 โดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นปีที่ทุกภาคส่วนทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย ได้จัดชุดงานสัมมนาสำหรับคณาจารย์ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดกับการบริหารงานภาครัฐในประเทศไทย อีกทั้งมุ่งเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อการทำหน้าที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่นในกระบวนการกำหนดและดำเนินนโยบายสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อสังคมโดยรวม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ในฐานะสถาบันการศึกษา จึงมีความตั้งใจเผยแพร่ความรู้ และเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมงาน เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ความก้าวหน้า และการปรับตัวของการบริหารงานภาครัฐ กิจการสาธารณะ ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในห้วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นประสบความสำเร็จในการรวบรวมคำตอบและข้อคิดเห็นต่อประเด็นคำถามที่เกิดขึ้นในการบริหารงานภาครัฐซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาดจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลาย ทั้งในประเทศไทย เอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ผ่านการบรรยายทางออนไลน์ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล เนื้อหา และข้อสรุปอันมีค่าและจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปกครองและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจากชุดงานสัมมนาดังกล่าว วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้และคลิปวิดีโอรวบรวมการบรรยายในแต่ละตอนขึ้น โดยหวังว่าทั้งสองสื่อนี้จะได้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำหรับการศึกษาค้นคว้าของทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ตลอดจนนักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไทย และผู้สนใจทั่วไปต่อไป

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือได้จากลิงค์ในหน้านี้

หากท่านใดสนใจรับหนังสือเป็นรูปเล่ม กรุณาแจ้งความประสงค์ไปได้โดยตรงที่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

 

และเชิญเข้าชมคลิปการบรรยายด้านล่างนี้ เพื่อรับชมและรับฟังข้อมูลจากการสัมมนาในตอนต่างๆ ทุกคลิปมีคำบรรยายภาษาไทยประกอบ

 

ตอนที่ 1

หัวข้อ “การวิจัยและการวิเคราะห์นโยบาย บทบาทของสถาบันการศึกษาในการจัดทำนโยบายสาธารณะ”

วิทยากร ออนเดรย์ ทิโมฟีฟ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยนโยบายศึกษา แอนดรูว์ ยัง มหาวิทยาลัยจอร์เจียสเตท สหรัฐอเมริกา

 

ตอนที่ 2 

หัวข้อ “แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประชาธิปไตยระดับท้องถิ่น”

วิทยากร ศ. ดร. โรเบิร์ต คริมเมอร์ ภาควิชานวัตกรรมและการจัดการปกครอง รักนาส์ เนิร์ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทาลลินน์ เอสโตเนีย

 

ตอนที่ 3

หัวข้อ "การแปรเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัลเพื่อความเป็นธรรมและความทั่วถึงในการบริการสาธารณะ”

วิทยากร รศ. ดร. กุสตาฟ ยูเอล-สกีลเซ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบ มหาวิทยาลัยสตอกโฮล์ม สวีเดน

 

ตอนที่ 4

หัวข้อ “เส้นแบ่งอันเลือนรางระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในศตวรรษที่ 21”

วิทยากร ดร. บรูซ กิลลีย์ คณะการปกครอง มาร์ก โอ แฮตฟีลด์ วิทยาลัยกิจการเมืองและกิจการสาธารณะ มหาวิทยาลัยพอร์ตแลนด์สเตท สหรัฐอเมริกา

 

ตอนที่ 5 

หัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของการบริหารภาครัฐ”

วิทยากร ผศ. ดร. เดวิด ลี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย ณ มาโนอา สหรัฐอเมริกา

 

ตอนที่ 6 

หัวข้อ “การจัดการปกครองในฐานะยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์”

วิทยากร ดร. จิลเลียน โกห์ สถาบันนโยบายศึกษา วิทยาลัยนโยบายสาธารณะลีกวนยู มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

 

ตอนที่ 7 

หัวข้อ “การแปรเปลี่ยนทางดิจิทัล จุดเน้นใหม่เชิงนโยบายของรัฐบาลไทย”

วิทยากร ไอรดา เหลืองวิไล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.

 

แชร์หน้านี้

ติดต่อทีมงาน

อรพรรณ สุวรรณวัฒนกุล

Orapan Suwanwattanakul

ผู้จัดการโครงการ

Orapan.Suwanwattanakul@kas.de +66 (0) 2 714 1207 +66 2 714 1307