Einzeltitel

รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ปีพ.ศ. 2556 (พิมพ์เผยแพร่ในปีพ.ศ. 2559)

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์โดยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงและเผยแพร่ให้ผู้อ่านที่สนใจได้ทราบถึงคำวินิจฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญในปีพ.ศ. 2556 ในหนังสือประกอบด้วยสรุปความคำวินิจฉัยจากทั้งหมด 15 คดี รวบรวมไว้ทั้งในฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ท่านที่สนใจขอรับหนังสือ กรุณาส่งอีเมล์แจ้งความประสงค์มาที่ Office.Thailand@kas.de

แชร์หน้านี้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

สำนักพิมพ์

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

erscheinungsort

Thailand Thailand