รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

Die Soziale Marktwirtschaft als guter Ratgeber im Krisenmanagement der Bundesregierung - Länderbericht Indien

ของ Joerg Wolff, Martin-Maurice Böhme
Berichte von Auslandsmitarbeitern der Konrad-Adenauer-Stiftung zu den Massnahmenpaketen der jeweiligen Regierungen in der Finanzmarktkrise (Indien: Seite 8 f.).

ให้โดย

Auslandsbüro Indien

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

erscheinungsort

Berlin Deutschland