รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

Guide des médias sociaux pour les acteurs politiques

ของ Christoph Plate
Les médias sociaux ont finalement fait leur apparition sur lascène politique en Afrique. Il y a seulement quelques années, ilétait difficile de convaincre les responsables de partis politiquequ’ils devraient prévoir un budget et des ressources pour lesmédias sociaux. Certains s’inquiétaient de devoir partager unepartie de leur pouvoir, d’autres ignoraient simplement toutdes nouvelles technologies. Aujourd’hui, nous considérons lesmédias sociaux comme un outil essentiel dans de nombreusescampagnes. Notre nouveau guide propose des recommandations pour les acteurs politiques.

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้