รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

KAS AND KEWOPA PARTNERSHIP IN INDUCTION WORKSHOP FOR FEMALE LEGISLATORS

KAS in partnership with Kenya Women Parliamentary Association (KEWOPA) facilitated an induction workshop of Kenyan women Members of Parliament and women representatives held in Naivasha on 11th to 14th January 2018. Other partners included UN Women, USAID Kenya, Kenya Human Rights Commission and Federation of Women Lawyers (FIDA). The induction workshop centered on effective women legislation including the opportunities and challenges encountered therein. Election of new officials for KEWOPA and 11th Parliament lessons for women representation were among the agenda items discussed.
KAS AND KEWOPA PARTNERSHIP IN INDUCTION WORKSHOP FOR FEMALE LEGISLATORS v_1
KAS AND KEWOPA PARTNERSHIP IN INDUCTION WORKSHOP FOR FEMALE LEGISLATORS v_2

ให้โดย

Auslandsbüro Kenia

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

erscheinungsort

Kenya Kenya