รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

Press Release Palestinian Public Opinion Poll Nr. 54

The Konrad-Adenauer-Stiftung Ramallah conducts in cooperation with the Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR) four times a year Opinion Polls in the Westbank and in the Gaza Strip, which ask about the daily life, political views and the future of the Palestinian Territories. The newest Poll was conducted between December 3-6.

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

erscheinungsort

Palestinian Territories Palestinian Territories