กิจกรรมที่จัด

„Direkte Demokratie – Bürgerpartizipation“

Die Präsidialkanzlei der Mongolei hat mit Finanzierung der KAS das Buch „Direkte Demokratie - Bürgerpartizipation“ herausgegeben, um dazu beizutragen, die Dezentralisierung zu fördern und die Bürgerpartizipation auf allen Ebenen zu stärken. Das Buch ist geeignet für die Vertreter der Bürgervertretungskhurals, die Mitarbeiter der Dienststelle des Bürgervertretungskhurals, die Chefs der Staatskanzleien und die Gruppenleiter von Khoroos (Unterbezirke).

ให้โดย

Auslandsbüro Mongolei

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung พร้อมด้วยสถาบันการศึกษา ศูนย์การศึกษาและสำนักงานต่างประเทศจะมีการจัดกิจกรรมในหัวข้อต่าง ๆ นับพันกิจกรรมในแต่ละปี เราให้รายงานที่ทันสมัยและเป็นการเฉพาะแก่ท่านเกี่ยวกับการประชุม คอนเสิร์ต การประชุมใหญ่สัมมนา ฯลฯ ที่คัดสรรไว้ใน www.kas.de นอกเหนือจากเนื้อหาโดยสรุปและวัสดุอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น รูปภาพ ต้นฉบับสุนทรพจน์ แถบบันทึกวิดีทัศน์หรื�

ข้อมูลการสั่งซื้อ

erscheinungsort

Mongolei Mongolei