Einzeltitel

Kültürlerarası Eğitim

Türkiye ve Almanya Örneği

Bu eser, eğitimci Prof. Dr. Hasan Coşkun'un Almanya ve Türkiye'de kuram ile uygulama alanlarında edindiği kırk yıllık deneyimlerini temel almaktadır.

sipariş bilgileri

yayımcı

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.