Báo cáo quốc gia

Politische Kurzberichte der KAS-Auslandsbüros

2016

KAS Analysis: Vietnam as an Up-and-Coming Actor in South-East Asia

của Peter Girke

Vietnam’s economic growth, its geo-strategically important location on the South China Sea and its multilateral trading within international and regional organisations have contributed to the country’s success in developing into a significant actor in the region. Though the poor human rights situation remains, the condition of the rule of law needs to be improved the country’s political efforts to become a respected member of the international community are bearing fruit.

2016

KAS-Analyse: Mächtig oder nur wichtig – Vietnam als aufstrebender Akteur in Südostasien

của Peter Girke

Das anhaltende Wirtschaftswachstum, die geostrategisch wichtige Lage am Südchinesischen Meer und sein multilaterales Handeln haben dazu beigetragen, dass Vietnam in seiner Entwicklung zu einem bedeutenden Akteur in der Region erfolgreich ist. Jedoch ist zusammen mit dem Makel der Menschenrechtssituation der Zustand der Rechtsstaatlichkeit eines der Handlungsfelder für die vietnamesische Führung, bei dem viel Potenzial nach oben vorhanden ist.

2016

Việt Nam - nhân tố mới ở Đông Nam Á

của Peter Girke

Tăng trưởng kinh tế, vị trí địa chính trị quan trọng ở Biển Đông và quan hệ thương mại đa phương với các tổ chức khu vực và quốc tế đã góp phần biến Việt Nam thành một nhân tố quan trọng của khu vực. Mặc dù tình trạng nhân quyền, thể chế nhà nước pháp quyền còn cần được cải thiện nhưng những nỗ lực của hệ thống chính trị để biến đất nước thành một thành viên đáng tin cậy của cộng đồng quốc tế đang dần có kết quả

2016

Wählen auf Vietnamesisch

của Marion Fischer

Am 22. Mai 2016 wählen die Bürgerinnen und Bürger Vietnams die Abgeordneten der 14. Nationalversammlung und der Volksräte auf allen Ebenen. Die Kommunistische Partei Vietnams steuert und kontrolliert die Wahlen. Die Wähler haben jedoch keine „Wahl“ im eigentlichen Sinn, sondern die Aufgabe, ihre Zustimmung zur Partei zu zeigen. Trotzdem wagen im Hintergrund dieser Machtdemonstration einige Wähler und Kandidaten Neues.

2016

EVFTA Handbuch erscheint

Das EVFTA Handbuch ist Ergebnis einer Seminarserie der Außenhandelsuniversität mit der KAS und bietet wichtige Einsichten in das Freihandelsabkommen EU – Vietnam.

2016

Handbook on EVFTA to be released

The EVFTA handbook, the result of a seminar series held by the Foreign Trade University (FTU) under the sponsorship of the Konrad-Adenauer-Stiftung, holds up important aspects of the free trade agreement between the European Union and Vietnam (EVFTA).

2016

Hỏi-Đáp về hiệp định thương mại tự do EU-Vietnam

Cuốn Hỏi-Đáp về hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam là kết quả của chuỗi hội thảo do ĐH Ngoại Thương tổ chức dưới sự tài trợ của Viện Konrad Adenauer. Cuốn sách đề cập đến những khía cạnh quan trọng của hiệp định thương mại EVFTA và những tác động của nó đối với doanh nghiệp Việt Nam.

2016

HANDBUCH ZUM UMGANG MIT PETITIONEN UND EINGABEN VERÖFFENTLICHT

Im Jahr 2015 hat KAS das Büro für Volkswille der Nationalversammlung bei der Publikation eines Handbuchs mit dem Titel „Richtlinien für den Empfang von Bürgern und die Bearbeitung von Petitionen und Eingaben“ unterstützt.

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

nhà phát hành

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.