Báo cáo quốc gia

Politische Kurzberichte der KAS-Auslandsbüros

2018

Báo Cáo Kinh Tế Vĩ Mô Việt Nam

Quý I - 2018
Quý 1 chứng kiến mức tăng trưởng cao hiếm thấy, 7,38% (yoy), cao nhất trong 10 năm. Khu vực nông, lâm, thuỷ sản và dịch vụ có sự cải thiện mạnh so với các năm trước. Khu vực công nghiệp và xây dựng cũng tăng trưởng rất cao ở mức 9,7%. Ngành công nghiệp chế tác tiếp tục là động lực cho cả nền kinh tế. Trong khi đó, ngành khai khoáng đã tăng trưởng dương trở lại sau hai năm thu hẹp.

2018

Báo cáo Kinh tế

Quý IV - 2017
Trong nước, sau Quý 3 tăng trưởng cao bất thường, Quý 4 thậm chí được báo cáo mức tăng ấn tượng hơn với 7,65% (yoy), góp phần đưa GDP cả năm đạt 6,81%, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra. Khu vực nông, lâm, thuỷ sản và dịch vụ năm 2017 đều có sự cải thiện mạnh so với các năm trước. Lượng khách du lịch quốc tế tới Việt Nam tăng nhanh, đạt gần 13 triệu người đã góp phần cho sự hồi phục của ngành dịch vụ. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng ấn tượng (14,4%), tiếp tục là động lực cho cả ngành công nghiệp bất chấp sự thu hẹp của ngành khai khoáng do tái cơ cấu kinh tế.

2017

Global Future Survey 1/2017

Der erste Global Future Survey der Konrad-Adenauer-Stiftung und des Fraunhofer Instituts im Jahr 2017 wurde ausgewertet.

2017

Evaluation of the Law on Public Debt Management of Vietnam and some Policy Implications

In Vietnam, the scale of public debt tends to increase dramatically and has approached the limit set by the National Assembly. This fact indicates the need to enhance the effectiveness of public debt management. Meanwhile, the Law on Public Debt Management in 2009, after eight years of implementation, has revealed some shortcomings that need to be amended and supplemented. In such context, the draft revision of the Law on Public Debt Management has been developed and is expected to be passed at the fourth session of the 14th National Assembly in October - November this year.

2017

Vietnam: Der Entführungsfall TXT

Dem Entführten droht die Todesstrafe und den Deutsch-Vietnamesischen Beziehungen eine Belastung
Der ehemalige Leiter eines staatlichen Unternehmens in Vietnam wurde im Juli 2017 in Berlin entführt. Die vietnamesische Position lautet, er habe sich freiwillig den Behörden vor Ort gestellt. Ihm wird Korruption und Unterschlagung in einem besonders schweren Fall vorgeworfen, ihm droht damit nun die Todesstrafe. Der Fall hat das Potential, die deutsch-vietnamesischen Beziehungen, bisher eher von Pragmatismus geprägt, nachhaltig zu verschlechtern.

2017

Vietnam: Eine Steuer für den Umweltschutz

Füllt sie die leere Staatskasse oder ist sie eine Belastung für die Wirtschaft?
Das vietnamesische Finanzministerium fordert eine Erhöhung der Umweltschutzsteuer. Doch der Vorschlag stößt auf Kritik, da eine Belastung für die einheimische Wirtschaft befürchtet wird. Um den Schutz der Umwelt geht es in der Diskussion bisher offenbar nur nachrangig.

2017

Job Announcement

We, a German Political Foundation, have been present in Vietnam for over 20 years and are partner to over 15 prestigious Vietnamese organizations, institutes, universities, government and legislative bodies and other political stakeholders. We are engaged in rule-of-law structures, parliamentary democracy, sustainable and social market economy, regional and international integration, development of modern media. KAS Hanoi Office is currently looking for a Project Manager. If you are interested in the position please find the application requirements in the below PDF File.

2017

Tuyển Dụng

Viện Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) là một quỹ chính trị, với hơn 200 dự án ở trên 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. KAS có mặt ở Việt Nam hơn 20 năm và có hơn 15 đối tác uy tín là các tổ chức, viện nghiên cứu, các cơ quan lập pháp và chính phủ. KAS Việt Nam cam kết thúc đẩy nhà nước pháp quyền, dân chủ nghị viện, kinh tế thị trường xã hội bền vững, hội nhập khu vực và quốc tế, phát triển báo chí hiện đại.

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

nhà phát hành

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.