Báo cáo quốc gia

Politische Kurzberichte der KAS-Auslandsbüros

2016

Handbook on EVFTA to be released

The EVFTA handbook, the result of a seminar series held by the Foreign Trade University (FTU) under the sponsorship of the Konrad-Adenauer-Stiftung, holds up important aspects of the free trade agreement between the European Union and Vietnam (EVFTA).

2016

Hỏi-Đáp về hiệp định thương mại tự do EU-Vietnam

Cuốn Hỏi-Đáp về hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam là kết quả của chuỗi hội thảo do ĐH Ngoại Thương tổ chức dưới sự tài trợ của Viện Konrad Adenauer. Cuốn sách đề cập đến những khía cạnh quan trọng của hiệp định thương mại EVFTA và những tác động của nó đối với doanh nghiệp Việt Nam.

2016

HANDBUCH ZUM UMGANG MIT PETITIONEN UND EINGABEN VERÖFFENTLICHT

Im Jahr 2015 hat KAS das Büro für Volkswille der Nationalversammlung bei der Publikation eines Handbuchs mit dem Titel „Richtlinien für den Empfang von Bürgern und die Bearbeitung von Petitionen und Eingaben“ unterstützt.

2016

Handbook on handling petitions and denunciations published

In 2015 Konrad-Adenauer-Stiftung Vietnam supported the National Assembly’s Board of People’s Aspirations to publish a handbook entitled “Guidelines on Citizen Reception and Petitions and Denunciations Settlement”.

2016

Phát hành cuốn cẩm nang về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Năm 2015 Viện Konrad Adenauer Stiftung đã hỗ trợ Ban Dân Nguyện của Quốc Hội xuất bản cuốn sách với tiêu đề “Cẩm nang về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân”.

2015

Flucht and Migration

Die Themen Flucht und Migration stehen bereits seit längerem im Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung Deutschlands und Europas und haben mit der jüngsten Zuspitzung der Flüchtlingsproblematik eine rasante Dynamik entwickelt. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat zusammengetragen, wie das Thema in anderen Regionen der Welt wahrgenommen wird und welche eigenen Erfahrungen es dort gibt. Darüber hinaus haben unsere Auslandsmitarbeiter und -mitarbeiterinnen die aktuelle Stimmung und den Tenor politischer Diskussionen in den Mitgliedsstaaten der EU und ihren Anrainer-Staaten eingefangen.

2015

Phản ứng của cộng đồng quốc tế về cuộc khủng hoảng nhập cư vào Châu Âu

Nhập cư đã và đang trở thành mối quan tâm chính của công chúng ở Châu Âu nói chung và Đức nói riêng. Viện Konrad Adenauer đã nghiên cứu sâu về vấn đề này và tìm hiểu kinh nghiệm của các nước khác trong giải quyết vấn đề người nhập cư. Thêm vào đó, văn phòng đại diện viện KAS ở các nước trên thế giới cũng đã thu thập nhận định/nhận xét của các nước về cách giải quyết vấn đề nhập cư vào Châu Âu. Để biết thêm chi tiết, độc giả vui lòng tải ấn phẩm bằng tiếng Đức trong file đính kèm.

2015

Worldwide reaction to the European migration

The issue of migration has been building a focus of public perception in Germany and in Europe for some time now. Konrad-Adenauer-Foundation has gathered insights on how the issue is perceived and what kind of experiences there are in other regions of the world. In addition, KAS country representatives have gathered impressions of the current mood and the tenor of political debates in the EU member states and the neighbouring countries. All you can find in KAS publication in German language.

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

nhà phát hành

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.