Einzeltitel

Cách tiếp cận của EU đối với hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương : Chiến lược & Thực Tiễn

Phần 1: Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Châu Âu và quan điểm của Việt Nam

Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương - kéo dài từ bờ biển phía đông của châu Phi đến các quốc đảo Thái Bình Dương - là một khu vực mà Liên minh châu Âu (EU) từ lâu đã có mối quan hệ rộng rãi và toàn diện với các đối tác của mình. EU hiện đã thể hiện sự quan tâm và có các chính sách rõ ràng hơn đối với khu vực này. Để tìm hiểu về cách tiếp cận của Liên minh Châu Âu trong hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và tác động đối với các nước trong khu vực, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), ĐHQG Hà Nội và Konrad-Adenauer-Stiftung Việt Nam thực hiện một dự án nghiên cứu mang tên “Cách tiếp cận của EU đối với hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương : Từ chiến lược đến thực tiễn”. Dự án bao gồm ba giai đoạn; mỗi giai đoạn tiến hành trong một năm. Giai đoạn đầu của nghiên cứu xem xét chiến lược hợp tác của EU ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nói chung, lý do tại sao EU quyết định áp dụng chiến lược hợp tác ở Ấn Độ - Thái Bình Dương, các lĩnh vực ưu tiên trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của mình, và các tác động dự kiến ​​của chiến lược. Sau đó, nghiên cứu sẽ bàn sâu hơn về viễn cảnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của ba quốc gia thành viên EU, đó là Pháp, Đức và Hà Lan, những quốc gia thành viên EU đầu tiên phát triển chiến lược của riêng họ trong khu vực. Vai trò của Việt Nam trong các chiến lược đó được phân tích ngắn gọn. Phần cuối của báo cáo đầu tiên thảo luận về cách Việt Nam, một tác nhân ngày càng quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhìn nhận vai trò của EU và các quốc gia thành viên và những kỳ vọng nào liên quan đến các hoạt động của EU theo quan điểm của Việt Nam.

 

Nghiên cứu bao gồm 5 chương phân tích cách tiếp cận của EU và các quốc gia thành viên đối với hợp tác ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương:

- Chương 1. Chiến lược hợp tác của EU trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

- Chương 2. Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Pháp

- Chương 3. Quan điểm của Đức về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương 

- Chương 4. Quan điểm của Hà Lan về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

- Chương 5. Quan điểm của Việt Nam về sự tham gia của Liên minh Châu Âu trong khu vực

 

Các nhà nghiên cứu tham gia vào dự án này đến từ đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH), đại học Justus-Liebig-Universität Gießen của Đức và Học viện Ngoại giao Việt Nam. Sự kiện ra mắt được tổ chức vào ngày 11 tháng 11 năm 2021 với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên trong lĩnh vực quan hệ quốc tế và nghiên cứu Châu Âu. Tại sự kiện, phần trình bày về các kết quả chính của nghiên cứu do PGS.TS. Bùi Hồng Hạnh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, tiếp theo là phần thảo luận của ban hội thẩm với sự tham gia của ba thành viên hội thảo:

- PGS.TS Nguyễn Thu Mỹ, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, VASS

- Tiến sỹ Phạm Cao Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á, VASS

- Tiến sỹ Lưu Thúy Hồng, Phó Trưởng Khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Các tham luận viên đã đưa ra những nhận xét về nghiên cứu, khẳng định những kết quả có giá trị của nó và đề xuất những chủ đề tiềm năng cho giai đoạn hai. PGS.TS Nguyễn Thu Mỹ nhấn mạnh rằng kết quả của nghiên cứu này là những đóng góp ban đầu cho việc nghiên cứu chiến lược của EU đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vốn chưa được chú ý nhiều ở Việt Nam. Tiến sỹ Lưu Thúy Hồng và Tiến sỹ Phạm Cao Cường cho biết rất khó để phân tích nhận thức của Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào khác về chiến lược của EU vì nó mới được đưa ra chưa đầy hai tháng. Tuy nhiên, phân tích của các nhà nghiên cứu dựa trên sự hiểu biết về lịch sử và bối cảnh của toàn khu vực cũng như mối quan hệ giữa Việt Nam và EU. Vì vậy, các luận cứ nghiên cứu đều có cơ sở khoa học và thực tiễn. Các nhà nghiên cứu nên phát triển nghiên cứu này để tìm hiểu thêm về cách thức thực hiện chiến lược này trong tương lai và về nhận thức và phản ứng của các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

 

μερίδιο

tiếp xúc

Pham Thi To Hang

Pham Hang

Quản lý chương trình

Hang.Pham@kas.de +84 24 37 18 61 94 /95 /96 +84 24 37 18 61 97