Báo cáo quốc gia

25 Years after the Fall of the Berlin Wall

của Yusuf Kiranda

Some Personal Considerations for Africa

At the 25th anniversary of the fall of the wall, this country report tries to answer the following questions: what parallels exist between the then divided Germany and present day Uganda or Africa? What have been the implications of the fall of the wall to the so-called developing world? Are there any specific lessons around the fall of the wall that Uganda or Africa can draw on?

được cung cấp bởi

Auslandsbüro Uganda

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Uganda Uganda