Báo cáo quốc gia

Chinas soziale Sicherungssysteme im Aufbruch

của Winfried Jung
China verzeichnet seit Jahren ein beeindruckendes Wirtschaftswachstum, ausgelöst durch den tiefgreifenden wirtschaftlichen Wandel des Landes von einer staatlichen Planwirtschaft hin zu einer - hier „sozialistisch“ genannten – Marktwirtschaft. Der Umbau des Wirtschaftssystems hat umfassende Auswirkungen auf das soziale Gefüge.
người liên lạc

Michael Winzer

Michael Winzer bild

Leiter des Auslandsbüros Ungarn/Budapest

michael.winzer@kas.de +36 1 487 5010 +36 1 487 5011
Báo cáo quốc gia
Ngày 29 tháng 7 năm 2004
Chinas Wirtschaft zur Jahresmitte 2004

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Sankt Augustin Deutschland