Báo cáo quốc gia

Представительство Фонда имени Конрада Аденауэра в Казахстане организовало делегацию в Германию с экспертами по энергетике из Казахстана по теме «Энергоэффективность» в ноябре 2018 года.

của Thomas Helm
Представительство Фонда имени Конрада Аденауэра в Казахстане организовало делегацию в Германию с экспертами по энергетике из Казахстана по теме «Энергоэффективность» в ноябре 2018 года.

Das KAS-Büro Kasachstan organisierte im November 2018 eine Delegation nach Deutschland mit Energieexperten aus Kasachstan zum Thema "Energieeffizienz". Neben politischen Gesprächen im Bundestag besuchte die Delegation eine Servicestation für Dampf- und Gasturbinen von General Electric in Berlin, das Projekt Energie aus Müll in Hannover, das Gaskraftwerk von enercity in Hannover und das modernste Kohlekraftwerk der Steag in Duisburg-Walsum. Sehr gute Informationen für Kasachstan. Vielen Dank an alle Kooperationspartner

μερίδιο

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.