Báo cáo quốc gia

Nationalism in Asia and Europe

Panorama: Insights into Asian and European Affairs

Nationalism is a powerful human force that is on the resurgence in Asia andEurope. The effects of globalisation have inflamed nationalistic sentimentsin people all over the two continents. This issue of Panorama: Insights intoAsian and European Affairs offers perspectives on the evolving nature ofnationalism, including its relationship to regional integration efforts andglobalisation, as well as its impact on the domestic and foreign policies ofcountries in Europe and Asia.

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Singapore Singapore