Báo cáo quốc gia

Politik der kleinen Schritte statt großer Wurf

của Dr. jur. Stefan Gehrold, Dr. Olaf Wientzek

Europäischer Ratsgipfel vom 13./14. Dezember 2012

Die Überlegungen zur Vertiefung derWirtschafts- und Währungsunion(WWU) standen im Vordergrund desTreffens der Staats- und Regierungschefsam 13./14. Dezember. Basis warder seit Mai dieses Jahres in mehrerenEtappen erarbeitete Bericht der vierPräsidenten unter Federführung desRatspräsidenten Herman van Rompuy.

được cung cấp bởi

Europabüro Brüssel

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Belgien Belgien