Hang Pham

Báo cáo quốc gia

Tổng hợp và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước

của Pham Thi To Hang

Hội thảo nâng cao năng lực cho cán bộ hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân trong việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước

Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội phối hợp với viện KAS Việt Nam tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm về quy trình tổng hợp và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước. Tham dự hội thảo là đại diện các sở tài chính, ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân của các tỉnh, thành phố phía Bắc.
Năm 2019 là năm đầu tiên áp dụng quy trình quyết toán, trình và phê duyệt ngân sách nhà nước theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015. Quá trình thực thi pháp luật cho thấy còn nhiều lúng túng, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định mới liên quan đến lập, tổng hợp và quyết toán ở cả cấp địa phương và trung ương. Điều đó dẫn đến nhu cầu phổ biến, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa khả năng tiếp cận và áp dụng pháp luật vào thực tiễn. Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội và viện KAS Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo tại thành phố Hạ Long nhằm trang bị cho các cán bộ của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân khu vực phía Bắc kỹ năng tổng hợp và phê duyệt quyết toán ngân sách cấp tỉnh. Phát biểu tại hội thảo, ông Peter Girke, Đại diện Viện KAS Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng tài chính công một cách hiệu quả và minh bạch. Chỉ bằng cách đó, Việt Nam mới có thể cải thiện năng lực quản trị và tạo được niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài. Hơn 80 người đã tham gia sự kiện kéo dài một ngày tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

μερίδιο

về loạt bài này

Quỹ Konrad-Adenauer có văn phòng đại diện riêng tại gần 70 quốc gia trên năm châu lục. Các nhân viên nước ngoài tại chỗ có khả năng thông tin đầu tiên về các kết quả hiện tại và sự các tiến bộ lâu dài tại quốc gia hoạt động của họ. Trong phần „báo cáo quốc gia“, họ cung cấp cho người sử dụng trang web của quỹ Konrad-Adenauer những bản phân tích, các thông tin phía sau cùng các bài nhận định độc quyền.