Đóng góp vào sinh hoạt

Công bố Báo cáo kinh tế vĩ mô quý 3/2019

Hôm nay, viện Nghiên Cứu Kinh Tế và Chính Sách (VEPR) dưới sự hỗ trợ của KAS Vietnam đã công bố báo cáo kinh tế vĩ mô Quý 3. Buổi công bố thu hút sự tham dự của đại diện của hơn 40 nhà báo trong nước. PGS.TS. Phạm Thế Anh, kinh tế trưởng của VEPR, trình bày báo cáo kinh tế, nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng trong quý 3 là 7.31% mặc dù tăng trưởng của các nước trên thế giới tiếp tục suy giảm. FDI tiếp tục là khu vực đóng góp chính vào tăng trưởng thông qua xuất khẩu. Đáng chú ý là số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động giảm mạnh. Trong quý 3, cả nước có hơn 35.000 doanh nghiệp đăng ký mới. Tham gia bình luận báo cáo của VEPR có TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế Trung Ương, Ts. Cấn Văn Lực, kinh tế trưởng của Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển (BIDV), và PGS. Ts. Nguyễn Quốc Bảo, giảng viên trường ĐH Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh. Theo Ts. Doanh, báo cáo của VEPR nên phân tích thêm về sức khỏe của hệ thống ngân hàng, các biện pháp để thúc đẩy cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh đầu tư công và nền kinh tế số. Theo các chuyên gia, VEPR nên phân tích sâu hơn về động cơ của tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh đầu tư công giảm, tăng trưởng tín dụng thấp và sự suy giảm của kinh tế thế giới. Phần hai của hội thảo là phiên thảo luận và hỏi đáp giữa các nhà báo và các chuyên gia kinh tế.

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.