Đóng góp vào sinh hoạt

Công Bố Báo Cáo Nghiên Cứu Kinh Tế Thị Trường Xã Hội Đức & Hàm ý Cho Việt Nam

Ngày 21/11, Viện Konrad-Adenauer-Stiftung Vietnam phối hợp vơi Viện Nghiên Cứu Kinh Tế & Chính sách (VEPR) tổ chức tọa đàm công bố nghiên cứu về nền kinh tế thị trường Đức và hàm ý chính sách cho Việt Nam. Nền kinh tế thị trường xã hội Đức được áp dụng từ cuối những năm 1940 dưới thời Thủ tướng Konrad-Adenauer và được xem như một trong những động lực cửa sự phát triển kinh tế thần kỳ của Tây Đức sau thế chiến thứ 2. Các nghiên cứu viên: PGS. TS. Nguyễn Đức Thành và thạc sỹ Nguyễn Thị Hoa đã trình bày kết quả nghiên cứu và so sánh điểm tương đồng và khác biệt giữa thực trạng của nền kinh tế Việt Nam và Đức. Nghiên cứu của VEPR cũng nhận được sự góp ý của các học giả là các chuyên gia đầu ngành về kinh tế và xã hội học. Các chuyên gia cũng đặc biệt chú ý đến khía cạnh giáo dục và bảo vệ môi trường khi phân tích mô hình kinh tế Đức. Phần cuối của cuộc tọa đàm dành cho hỏi - đáp. Ông Peter Girke, Trưởng Đại diện Viện KAS Việt Nam nói "Nghiên cứu này bàn đến những cơ hội mà Việt Nam có thể học được từ kinh nghiệm của nước Đức trong phát triển kinh tế thị trường. Tuy nhiên, các bạn cũng nên thận trọng vì không ai thể copy y nguyên 1 mô hình hay chính sách từ 1 xã hội này và áp dụng nó sang một xã hội khác mà thành công được. Nhưng ta nên chú ý đến những thành tố trong mô hình của Đức có thể phù hợp với bối cảnh xã hội và kinh tế của Việt Nam." Cảm ơn VEPR vì một năm hợp tác thành công! Chúng tôi chờ đợi những dự án hợp tác tiếp theo trong năm 2020.

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.