Đóng góp vào sinh hoạt

Đối thoại và tập huấn nghiệp vụ pháp chế khu vực phía Bắc

Hội nghị

Vụ Các Vấn Đề Chung về Xây Dựng Pháp Luật, Bộ Tư Pháp, được sự hỗ trợ của Viện KAS, đã tổ chức buổi đối thoại và tập huấn nghiệp vụ pháp chế năm 2019 nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng cho cán bộ pháp chế. Hội thảo này nằm trong khuổn khổ chương trình hợp tác về Nhà nước pháp quyền giữa chính phủ Đức và Việt Nam. Thông qua đối thoại trực tiếp, các chuyên gia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác pháp chế trong quá trình xây dựng, thông qua và thực thi luật pháp. Các chuyên gia cũng chỉ ra những thách thức còn tồn tại như việc thiếu cán bộ pháp chế ở các vị trí chủ chốt, thiếu kiến thức trong các lĩnh vực cụ thể. Trong phần tập huấn, các đại biểu được trang bị thêm một số kỹ năng trong xây dựng và thực thi pháp luật, cải cách tư pháp cũng như kỹ năng giao tiếp và thăm dò dư luận về các chính sách.

được cung cấp bởi

Văn phòng Foundation Việt Nam

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.