Xuất bản thông tin

Đóng góp vào sinh hoạt

Impressionen der Glasausstellung vom 14.05.2003

Xuất bản thông tin

Impressionen

der Vernissage von Christoph Dahlhausen "Die Glasflächen der Konrad-Adenauer-Stiftung"

/documents/252038/253255/anfang.jpg/6c233352-2321-13bb-83d2-58125260ec39

/documents/252038/253255/atrium1.jpg/be8eac0d-ddac-515c-ab43-5e2e7a105955

/documents/252038/253255/atrium2.jpg/9534a513-034c-4886-ba5d-e453e9e9db4c

/documents/252038/253255/buero1.jpg/b12422a0-b8ce-4fec-4f0f-20be2fef0dbf

/documents/252038/253255/buero2.jpg/09bb9150-0584-7e55-b576-94210ff46c85

/documents/252038/253255/eingang.jpg/7eab10f0-5c47-41d3-5a18-6c7ebe8ef319

/documents/252038/253255/konf1.jpg/793455c1-e9fb-56b5-0e22-08fa14cec858

/documents/252038/253255/konf2.jpg/8212110e-6abd-dd11-fcbd-23e1e9f65c5a

/documents/252038/253255/sitzecke1.jpg/f8407415-fc0a-d23a-4ead-6d7468cc4df9

/documents/252038/253255/sitzecke2.jpg/cdda0ec0-2c28-60cd-6f77-8280b20ae6fd

/documents/252038/253255/treppe1.jpg/b9625243-c8e7-3993-8c80-9b0b4723ff98

/documents/252038/253255/treppe2.jpg/ce744141-c2e4-8ab0-8766-105bf41fc0f7

/documents/252038/253255/treppeoben1.jpg/63bebe26-622d-a007-9fbc-c952ca458d29

/documents/252038/253255/treppeoben2.jpg/0b4d387d-01d6-1b87-dd24-2eb8d916681f

/documents/252038/253255/ende.jpg/5b41b233-a2d8-270e-24a1-a97a418f0cab

Bilder von H. Lüders, Berlin

μερίδιο

Xuất bản thông tin

người liên lạc

Dr. Melanie Piepenschneider

Dr

Leiterin Politische Bildung

melanie.piepenschneider@kas.de +49 30 26996 -3576 +49 30 26996 -53576

comment-portlet

Xuất bản thông tin

Xuất bản thông tin

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.

thông tin đặt hàng

erscheinungsort

Berlin Deutschland

Xuất bản thông tin