Đóng góp vào sinh hoạt

Đối thoại Biển lần 5: Hợp tác ASEAN ở Biển Đông

Ngày 18/6/2019, KAS Việt Nam phối hợp với Học Viện Ngoại Giao Việt Nam (DAV) tổ chức Đối thoại Biển lần thứ 5. Đây là một hội thảo chuyên sâu, với sự các chuyên gia khu vực và thế giới thảo luận về khả năng cũng như khó khăn của ASEAN trong hợp tác giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Về mặt địa lý, các tranh chấp nằm ở ngay trung tâm của ASEAN và là luôn là một chủ đề nóng của khu vực. Buổi đối thoại tập trung thảo luận một số vấn đề cốt yếu như cạnh tranh Mỹ-Trung, an ninh phi truyền thống như ô nhiễm môi trường và tương lai hợp tác của khu vực. Ông Edcel Ibarra, từ Viện Ngoại Giao Philippines, nêu lên hai khả năng hợp tác cho ASEAN là ASEAN+ (các nước không cho mình có quyền chủ quyền ở Biển Đông tham gia các đàm phán và hợp tác đa phương ) và ASEAN - (chỉ bao gồm các nước tuyên bố quyền chủ quyền). Những người tham dự hội thảo cũng tham gia chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho chuyên gia. Những khía cạnh khác về hợp tác ở Biển Đông sẽ được đề cập trong các buổi đối thoại Biển tiếp theo.

được cung cấp bởi

Văn phòng Foundation Việt Nam

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.