Đóng góp vào sinh hoạt

Phân định thẩm quyền giữa các cơ quan trung ương và địa phương ở Việt Nam

Workshop

Ngày 17/7 Viện KAS phối hợp với Viện Nhà Nước & Pháp Luật, Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam, tổ chức hội thảo về phân định thẩm quyền giữa các cơ quan trung ương và địa phương ở Việt Nam. Theo các chuyên gia dự hội thảo, phân quyền là xu hướng tất yếu, tuy nhiên phải đặt trong bối cảnh chính trị Việt Nam là một nhà nước đơn nhất, không phải nhà nước liên bang nên sự phân quyền không thể diễn ra mạnh mẽ như một số nước phương tây. Quy định về phân cấp, phân quyền ở Việt Nam cũng không rõ. Khái niệm là phân quyền nhưng ở Việt Nam cấp trên vẫn nắm quyền điều khiển cấp dưới. Để thực hiện phân quyền, hiến pháp phải quy định rõ việc này và nhà nước phải bỏ quyền giám hộ của Trung ương đối với địa phương.

được cung cấp bởi

Văn phòng Foundation Việt Nam

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.