Đóng góp vào sinh hoạt

Phương pháp nghiên cứu trong ngành Quan hệ Quốc tế và các ngành Khoa học Xã hội

Workshop

Từ ngày 22-44/7/2019, KAS phối hợp với Trường ĐH KHXH&NV tổ chức khóa tập huấn về phương pháp và phương pháp luận cho các giảng viên và nghiên cứu viên trẻ. Nhằm cung cấp đầy đủ kiến thức về xu hướng trong nghiên cứu các ngành khoa học này, ban tổ chức đã mời hai chuyên gia trong lĩnh vực này là PSG.TS. Christina Schwenkel từ ĐH California, Mỹ, và Ts. Mechaela Boerner từ trường ĐH Fredrich-Schiller, Jena, Đức. Hai chuyên gia đã giúp học viên nâng cao kiến thức và kỹ năng về phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, đặc biệt là kỹ năng điều tra và đánh giá các mối đe dọa của an ninh phi truyền thống và an ninh con người. Khóa học đã lồng ghép các phương pháp nghiên cứu khác nhau, theo đó học viên được khuyên khích tham gia, tự viết câu hỏi nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm làm nghiên cứu của mình. Một trong những chủ đề quan trọng của khóa học là xuất bản công trình nghiên cứu trên các tạp chí có uy tín quốc tế. Ts Schwenkel, đồng chủ biên tạp chí Việt Nam Học đã chia sẻ kinh nghiệm của người trực tiếp duyệt bài cho tạp chí và đưa ra lời khuyên cho các nghiên cứu viên trẻ, những người chuẩn bị gửi bài cho các tạp chí quốc tế.

được cung cấp bởi

Văn phòng Foundation Việt Nam

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.