Đóng góp vào sinh hoạt

Principios de la democracia cristiana

của Annalissa Tabarini
El día jueves 17.3.22 se llevó a cabo la primera reunión de la red de Becarios KAS Guatemala y Honduras con el tema de principios de la democracia cristiana, impartida por el Mgtr. Miguel Hernández.

μερίδιο

tiếp xúc

Annalissa Tabarini

Annalissa Tabarini bild

Koordinatorin Stipendien

annalissa.tabarini@kas.de +502 2380-5122 +502 2380-5115

được cung cấp bởi

Oficinas de Guatemala y Honduras

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.