Đóng góp vào sinh hoạt

Strengthening understanding of criminal provisions to protect the rights of women and children

Văn phòng KAS tại Việt Nam phối hợp với Bộ Tư Pháp đã tổ chức thành công hội thảo tập huấn nâng cao nhận thức pháp luật hình sự về bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em. Gần 100 đại biểu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như kiểm sát, tòa án, bảo vệ trẻ em, hội phụ nữ ở cả trung ương và địa phương đã đến tham dự hội thảo. Báo cáo viên là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tư pháp hình sự. Tại hội thảo, các báo cáo viên đã cung cấp cho người nghe tổng quan những quy định mới về quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em được quy định trong Hiến pháp 2013 và Bộ Luật Hình sự 2015. Các đại biểu cũng có cơ hội được cập nhật các quy định mới liên quan đến các tội phạm mới nổi trong đó phụ nữ và trẻ em đặc biệt có nguy cơ cao như tội phạm xâm hại trẻ em, tấn công tình dục phụ nữ…và nhu cầu cần phải sớm xây dựng và thông qua những hướng dẫn về truy tố và xét xử loại tội phạm này. Tại hội thảo, đại biểu địa phương cũng chia sẻ những khó khăn trong việc áp dụng và triển khai thực hiện luật trong thực tiễn. Nhiều vụ việc có liên quan đến đối tượng là người dưới 16 tuổi hiện vẫn đang treo xét xử ở địa phương do sự chồng chéo, sự thiếu rõ ràng trong các hướng dẫn/nghị quyết của hội đồng xét xử. Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Đại diện KAS tại Việt Nam, ông Peter Girke đánh giá cao cam kết của chính phủ Việt Nam trong các nỗ lực hoàn thiện khung luật pháp chính sích hướng tới một nhà nước pháp quyền. Tuy nhiên ông Peter cũng đặt ra câu hỏi những văn bản pháp luật trên giấy tờ đó đã được triển khai áp dụng trong thực tế ra sao, hiệu quả đến đâu…Những quan ngại này cũng là chủ đề được bàn thảo và tranh luận sôi nổi giữa các nhà lập chính sách ở cấp trung ương với các cán bộ triển khai công tác thực tiễn tại địa phương. Tại hội thảo, đại biểu địa phương cũng chia sẻ những khó khăn trong việc áp dụng và triển khai thực hiện luật trong thực tiễn. Nhiều vụ việc có liên quan đến đối tượng là người dưới 16 tuổi hiện vẫn đang treo xét xử ở địa phương do sự chồng chéo, sự thiếu rõ ràng trong các hướng dẫn/nghị quyết của hội đồng xét xử. Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Đại diện KAS tại Việt Nam, ông Peter Girke đánh giá cao cam kết của chính phủ Việt Nam trong các nỗ lực hoàn thiện khung luật pháp chính sích hướng tới một nhà nước pháp quyền. Tuy nhiên ông Peter cũng đặt ra câu hỏi những văn bản pháp luật trên giấy tờ đó đã được triển khai áp dụng trong thực tế ra sao, hiệu quả đến đâu…Những quan ngại này cũng là chủ đề được bàn thảo và tranh luận sôi nổi giữa các nhà lập chính sách ở cấp trung ương với các cán bộ triển khai công tác thực tiễn tại địa phương.

được cung cấp bởi

Văn phòng Foundation Việt Nam

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.