Đóng góp vào sinh hoạt

Tập huấn: Sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu phục vụ công tác dân nguyện

Ngày 24-25/6, tại TP Hạ Long, Viện KAS Việt Nam và Ban Dân Nguyện, thuộc Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, đã phối hợp tổ chức khóa tập huấn về giải quyết khiếu nại của công dân. Trong thời đại kỹ thuật số, thông qua mạng internet, công dân có nhiều cách khác nhau để tham gia đời sống chính trị. Để phân tích và phản ứng kịp thời với những khiếu kiện qua đường internet, Ban Dân Nguyện đã phát triển 1 phần mềm vừa cho phép người dân gửi kiến nghị, vừa cho phép ủy ban kiểm tra các kiến nghị đó. Nhằm giúp cán bộ các đoàn đại biểu nắm được cơ hội và vượt qua thách thức của thời đại số, khóa tập huấn cung cấp cho họ những kỹ năng về sử dụng phần mềm phân tích dữ liệu và trả lời thắc mắc của cử tri. Các học viên cũng được khuyến khích tham gia thảo luận và nêu kinh nghiệm thực tế áp dụng phần mềm ở địa phương mình.

được cung cấp bởi

Văn phòng Foundation Việt Nam

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.