Đóng góp vào sinh hoạt

The Impact of COVID-19 on The South Med Region

Online Seminar - December 15, 2020

The Regional Program Political Dialogue South Mediterranean of the Konrad-Adenauer-Stiftung jointly organised with the Euro-Mediterranean Economists Association, an online seminar themed “The impact of COVID-19 on the South Med region”. The virtual event was held on ZOOM and broadcasted via Facebook on December 15, 2020.
The objective of the online seminar was to provide an overview on the potential impact of COVID-19 on the economy and the healthcare sector in the MENA region. The virtual event began with a presentation by Professor Rym Ayadi. Pr Ayadi presented the latest study elaborated by the Regional Program Political Dialogue South Mediterranean of the Konrad-Adenauer-Stiftung, in collaboration with the Euro-Mediterranean Economists Association. The participants had the chance to get an insight into the study entitled “How resilient are the healthcare systems in the Mediterranean.”, which covers a regional assessment on the pandemic and policy responses, an assessment of healthcare system resilience and an evaluation of the socio-economic preparedness in the South Med region.
The study presentation was followed by a discussion panel that gathered two experts: Mrs Alia Moubayed, economist and founder of the Association of Women Economists Across the Middle East & North Africa (AWEAMENA) and Mr Yassine Kalboussi, practitioner and director of the Tunisian Centre for Public Health. The experts evaluated, at the regional level, the current situation not only in terms of social and economic spill-over effects of the coronavirus pandemic but also the healthcare systems capacity. During the open discussion section, the speakers received various questions from the participants regarding the possible scenarios upon discovering potential vaccines.
 

μερίδιο

người liên lạc

Riadh Dziri

Riadh Dziri KAS

Projektkoordinator

riadh.dziri@kas.de +216 70 02 94 60 +216 71 96 23 81

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.