Đóng góp vào sinh hoạt

Đánh giá tác động chính sách của dự luật sửa đổi, bổ xung luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính

Cục Xử Lý Vi Phạm Hành Chính và Theo Dõi Thi Hành Pháp Luật, Bộ Tư Pháp, được sự hỗ trợ của Viện KAS, đã tổ chức hội thảo đánh giá việc thực hiện luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính nhằm đưa ra những sửa đổi, bổ xung cho luật hiện hành. Tại hội thảo, các chuyên gia đã đóng góp ý kiến về những bất cập và khó khăn khi áp dụng luật và đưa ra những gợi ý để sửa đổi. Hầu hết những vi phạm hiện nay nằm trong lĩnh vực giao thông vận tải. Ông Đặng Văn Chung, phó vụ trưởng vụ An toàn Giao thông kêu gọi đẩy nhanh việc áp dụng hệ thống đăng ký chủ xe ô tô nhằm xử phạt nghiêm minh khi có vi phạm. Bà Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư Pháp, cũng tham dự hội thảo và lắng nghe những ý kiến đóng góp một cách kỹ lưỡng. Sau hội thảo, Vụ Xử lý Vi phạm Hành chính sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến đóng góp để xây dựng dự thảo luật sửa đổi, bổ xung Luật xử lý vi phạm hành chính.

được cung cấp bởi

Văn phòng Foundation Việt Nam

về loạt bài này

Mỗi năm, Quỹ Konrad-Adenauer, các viện đào tạo, trung tâm đào tạo và văn phòng nước ngoài của mình cung cấp hàng nghìn sự kiện về các chủ đề khác nhau. Thông qua các cuộc hội thảo, sự kiện, hội nghị chuyên đề v.v… có chọn lọc, chúng tôi thông tin hiện tại và độc quyền cho quý vị thông qua www.kas.de. Tại đây, quý vị có thể tìm thấy bên cạnh những báo cáo tổng kết nội dung cả các tài liệu bổ sung như hình ảnh, bản bóc lời thuyết trình, video hoặc trích đoạn ghi âm.