Publications

Single title

Politik Perlembagaan

Suatu Perbincangan Tentang Isu-isu Semasa dari Sudut Perlembagaan dan Undang-undang

Single title

Riwayat Hidup Konfusius

Single title

Chinese Version: World Religions - Universal Peace - Global Ethic

Single title

English Version: World Religions - Universal Peace - Global Ethic

Single title

Fighting Corruption: My Mission

by Tunku Abdul Aziz

Single title

Islam & Dasar Pemerintahan

Sebuah kajian tentang kedudukan khilafah dan kerajaan dalam Islam
Satu hasil kajian Ali Abdul Raziq terhadap kedudukan khilafah dan kerajaan dalan Islam. Antara lain, buku ini mengandungi hujah bahawa doktrin khilafah tidak mempunyai asas di dalam Islam. Penerbitan buku ini telah menimbulkan kontroversi hebat di Mesir, menyaksikan pengarangnya dipinggirkan oleh golongan ulama ortodoks.

Single title

Kembara Seorang Reformis (1908 - 1922)

Catatan dan lawatan Rashid Ridha ke Syria, Istanbul, India & Eropah
Sejarah pemerintahan Islam adalah sejarah penaklukan dan empayar bermula penaklukan empayar Rom dan Parsi oleh Umr al-Khattab, kemudiannya dinasti Bani Umayyah, selepas itu dinasti Bani Abbasiah dan akhir sekali kerajaan Uthmaniah. Kuasa baru muncul, menjatuhkan kuasa lama dan menakluk untuk meluaskan wilayah.

Single title

Kenapa kapitalisme berjaya di Barat dan gagal di tempat lain

Buku ini mengandungi hasil terjemahan beberapa tulisan dan ucapan Hernando de Soto yang pernah terbit dalam beberapa media antarabangsa. Tulisan terakhir dalam buku ini diambil dari buku beliau, "The Mystery of Capital."

Single title

Education in Malaysia: Unifying or Divisive?

MSRC-KAS Inter-Cultural Discourse Series III
Education, a contrivance to build nations and individual character, might also inadvertently erect barriers between peoples and cultures. While education in Malaysia has helped the nation a long way in producing a rapidly developing country, concerns about the state of racial polarisation in society and schools have emerged to provoke a renewal of debate about the state and objectives of education in this country. This publication, limited as it is, hopes, however, to bring additional perspectives to this continuing debate of national importance.

Single title

Universal Values And Human Renewal A Reader