Publikacje

Inne publikacje

Niemieckie Zjednoczenie

z Horst Teltschik

Wykorzystane i zaprzepaszczone szanse w polityce zagranicznej
Zeszyt z cyklu Raporty Fundacji Konrada Adenauera w Polsce Nr. 12, 2009.

Inne publikacje

O odnowie Unii Europejskiej

z Ludger Kühnhardt

Kryzys ratyfikacji jako kryzys kierownictwa UE
Zeszyt z cyklu Raporty Fundacji Konrada Adenauera w Polsce Nr. 11, 2009.

Inne publikacje

Subsydiarna demokracja

z Robert Grzeszczak

Rola parlamentów narodowych w Unii Europejskiej w Traktacie z Lizbony
Zeszyt z cyklu Raporty Fundacji Konrada Adenauera w Polsce Nr. 10, 2009.

Inne publikacje

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2008

W grudniu 2008 ukazał się pod redakcją dr Tomasza Kalinowskiego kolejny raport dot. atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski.

Informacje z kraju

„Europa geht auf den Osten zu“

z Anna Katharina Bölling

Das Konzept der „östlichen Partnerschaft“ konkretisiert sich
Als „enormen Erfolg“ bezeichnete der polnische Außenminister Radek Sikorski, das am 3. Dezember 2008 von der Europäischen Kommission präsentierte Konzept der „östlichen Partnerschaft“ (Eastern Partnership), welches auf eine polnisch-schwedische Initiative vom Mai 2008 zurückgeht.

Informacje z kraju

Swobodny przepływ pracowników: 2011 czy 2014?

z Stephan Georg Raabe

Argumenty za i przeciw oraz tło polityczne do przedłużenia rynku pracy dla osób z nowych krajów członkowskich UE do roku 2011, a wręcz do 2014.

Inne publikacje

Polacy i Niemcy o polityce zagranicznej UE

Wyniki badań ISP
W związku z się polsko-niemieckimi konsultacjami międzyrządowymi oraz szczytem Unii Europejskiej Instytut Spraw Publicznych opublikował komunikat z badań opinii Polaków i Niemców na temat polityki zagranicznej Unii Europejskiej.

Informacje z kraju

"Rewolucja październikowa" w Polsce

z Stephan Georg Raabe

Wichtige Gesetzesreformen scheitern am Veto des Präsidenten
Aktualny raport polityczny FKA w Polsce.

Inne publikacje

Transformacja i społeczeństwo obywatelskie w Polsce

z Stephan Georg Raabe

Kościół jako sojusznik społeczeństwa obywatelskiego
Zeszyt z cyklu Raporty Fundacji Konrada Adenauera w Polsce Nr. 9, 2008.

Inne publikacje

Chrześcijaństwo - Świat - Polityka

Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła
Kwartalnik poświęcony istotnym zagadnieniom społecznej myśli chrześcijańskiej. Zeszyt siódmy: Ks. Remigiusz Sobański "O Karcie Praw Podstawowych UE".