Publikacje

Inne publikacje

Prohibiting the Pursuit of Happiness

Lessons of Experience
Zapraszamy do zapoznania się z treścią wykładu wygłoszonego 6 czerwca 2016 r. w ramach cyklu Moralny Kapitalizm, organizowanego przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce we współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II. Publikacja w języku angielskim.

Inne publikacje

CZŁOWIEK W GOSPODARCE - WARUNKI ROZWOJU

Zapraszamy do lektury publikacji poświęconej tematowi Społecznej Gospodarki Rynkowej. Niniejszy tom został wydany w ramach projektu „Moralny kapitalizm w świetle globalnego kryzysu: od społecznej gospodarki rynkowej do nowych modeli zarządzania i nadzoru” realizowanego przez Fundację Konrada Adenauera i Centrum Myśli Jana Pawła II. Projekt był kontynuacją refleksji podjętej podczas seminarium Krzysztofa Nędzyńskiego.

Inne publikacje

10 stycznia 2017 r. zmarł Roman Herzog, Prezydent Republiki Federalnej Niemiec w latach 1994 – 1999.

Z wielkim bólem żegnamy Romana Herzoga, wybitną osobowość, polityka i prawnika, który miał wielkie zasługi dla dzieła pojednania polsko-niemieckiego.

Inne publikacje

Rozwiązanie dla Syrii

Biała Księga - zaangazowania Polski w konflikt w Syrii
Publikacja stanowi punkt wyjścia dla kierunku aktywności oraz działań dla polskiego rządu i jego agend. We współpracy z ekspertami zaproszonych instytucji - najwybitniejszymi znawcami tematyki w Polsce - podsumowano stan konfliktu oraz wytyczono kluczowe działania w obszarach: zaangażowania dyplomatycznego i militarnego, pomocy humanitarnej oraz współpracy ekonomicznej i odbudowy Syrii.

Inne publikacje

REVITAL TOTAL - NOWE, STARE MIASTA

czyli rewitalizacja przestrzeni publicznej obszarów śródmiejskich
Zapraszamy do zapoznania się z krótką publikacją, nawiązującą do Warszawskich Rozmów Architektonicznych, które odbyły się 14 października br.

Inne publikacje

XVI Międzynarodowa Konferencja "Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej"

Dodatek Tygodnika Powszechnego
Zapraszamy do zapoznania się z dodatkiem specjalnym Tygodnika Powszechnego, wydanym we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, w którym między innymi opisana została XVI Międzynarodowa Konferencja "Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej"

Inne publikacje

Atrakcyjność inwestycyjna Województw i Podregionów Polski 2016

Raport z dwunastego badania Atrakcyjności inwestycyjnej Województw i Podregionów Polski przeprowadzonego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Inne publikacje

Bilans 25-lecia Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec

BIULETYN INSTYTUTU ZACHODNIEGO
Zapraszamy do zapoznania się z wydaniem specjalnym Biuletynu Instytutu Zachodniego, który ukazał się przy okazji konferencji podsumowującej 25-lecie Traktatu polsko-niemieckiego.

Inne publikacje

„Smart governance” w zarządzaniu lokalnym i regionalnym – praktyka czy mit?

Raport podsumowujący
Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym seminarium organizowane przez Polish Governance Institute i Fundację Konrada Adenauera w Polsce.

Inne publikacje

Transformacja, integracja i kryzysy w Europie Środkowej i Wschodniej

Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej
Zapraszamy do zapoznania się z 5. Zeszytem Rocznika, wydanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. Tematami zeszytu 5 są: Transformacja i rozwój gospodarczy w państwachEuropy Środkowej i Wschodniej; Koncepcja rozwoju inkluzywnego i jej realizacja w Europie Środkowo-Wschodniej; Zmiany strukturalne a wzrost gospodarczy krajów Europy Środkowej; NATO, ukraiński kryzys i szara strefa bezpieczeństwa Europy Wschodniej