Seminarium

Spotkania na pograniczu:

Bezpieczeństwo w praktyce pogranicza polsko-niemieckiego - uwarunkowania krajowe i unijne

Debata odbywa się w ramach cyklu „Spotkań na pograniczu” organizowanych przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce oraz Wyższą Szkołę Zawodową im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (PWSZ).

Szczegóły

Drugie spotkanie z serii poświęcone jest kwestiom bezpieczeństwa i współpracy przygranicznej.

Celem cyklu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie uczestnictwa Polski i Niemiec w procesie integracji europejskiej z perspektywy 25 lat Traktatu Polsko-Niemieckiego. Debaty mają charakter interdyscyplinarny i dotyczyć mają zagadnień kulturowych, gospodarczych, politycznych i konkretnych działań podejmowanych przez samorządy obydwu państw. Pozwoli to na budowanie lepszego zrozumienia na pograniczu polsko-niemieckim w oparciu o wartości wolności, sprawiedliwości i solidarności. Uczestnicy spotkań (naukowcy, studenci, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz mieszkańcy północnej części województwa lubuskiego i wschodnich landów przygranicznych) będą mieli możliwość zapoznania się z wiedzą dotyczącą aktualnych problemów społecznych i gospodarczych, która może zostać wykorzystana w ich praktycznej działalności zawodowej.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

PWSZ, Gorzów Wielkoposki

referenci

dr Tomasz Marcinkowski
PWSZ
Waldemar Kaak
Lubuski Urząd Wojewódzki
gen. Paweł Pruszyński
WAT
Bohdan Paszukow
WAT
kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437
25 lat v_2