Sympozjum

Relacje z "obcymi"

Zaangażowanie Kościołów chrześcijańskich w kontekście współczesnych procesów migracyjnych

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce wraz z Polską Radą Ekumeniczną i Kościołem Ewangelickim Westfalii organizuje sympozjum na temat roli chrześcijańskiego zaangażowania i odpowiedzialności w kontekście procesów migracyjnych.

Szczegóły

Poniedziałek, 21 listopada 2016

19:00-20:00 Referat wprowadzający

Aktualne wyzwania społeczne w Europie - problemy teologiczne i społeczne

Dr hab. Wojciech Szczerba, rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu (EWST)

Wtorek, 22 listopada 2016

9:15-10:45

Doświadczenia migrantów w Polsce.

Debata z udziałem:

Issayas Techane Mesfin (Etiopia)

Maryna Los (Ukraina)

Julietta Gonzales (Hiszpania)

(Moderator: ks dr Grzegorz Giemza)

11.00-11: 45

Uchodźcy i zaangażowanie Kościoła ewangelickiego w Westfalii

Thomas Krieger, Spraw Europejskich, Urząd misji, ekumenizmu i Globalnej Odpowiedzialności EKvW

11: 45-12: 30

Nadzieja Śródziemne - sytuacja uchodźców we Włoszech

Pastor William Jourdan / Chiesa Valdese

14: 00-17: 30 Prezentacja i dyskusja:

Mulitkulturalność Dolnego Śląska i Wrocławia - migracja z perspektywy historycznej

Środa, 23 listopada 2016

9: 15-10: 00

Sytuacja uchodźców na Węgrzech

Ks. Géza Laboczi, Kościół Ewangelicki na Węgrzech

10: 00-10: 45

Sytuacja uchodźców na Węgrzech

Dora Kaniszai, Kościół ewangelicko-reformowany na Węgrzech

11: 00-11.30 Warsztaty

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Wrocław

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437