Wykład

Polityka Europy i pontyfikat Jana Pawła II – oczami dziennikarza

Wykład Bernarda Lecomte'a

Fundacja Konrada Adenauera oraz Centrum Myśli Jana Pawła II organizują wykład dziennikarza i intelektualisty francuskiego, Bernard Lecomte, na temat roli Papieża Jana Pawła II w demokratycznych przemianach ustrojowych w Europie w latach 80 XX w.

Szczegóły

program

La politique européenne et le pontificat de Jean-Paul II - à travers les yeux d'un journaliste

[Polityka Europy i pontyfikat Jana Pawła II – oczami dziennikarza]

18:00

Otwarcie spotkania w Centrum Myśli Jana Pawła II

18:00 – 18:10

Wprowadzenie/przedstawienie prelegenta dr hab. Michał Łuczewski, dyrektor programowy CMJP2

18:10 – 19:10

wykład z tłumaczeniem konsekutywnym

19:10 – 20:00

Sesja pytań i rozmów pogłębionych prowadzonych przez moderatora

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa, ul. Foksal 11 - Centrum Myśli Jana Pawła II

referenci

Bernard Lecomte (ur. 1949)
znany francuski dziennikarz – był m.in. szefem działu zagranicznego w „La Croix”
następnie przez dziesięć lat reporterem „L’Express”
ostatnio redaktorem naczelnym „Figaro Magazin” – jest jednym z najlepszych w swym kraju znawców tematyki Europy Wschodniej. Przez dziesięć lat był przewodniczącym Stowarzyszenia Dziennikarzy „France–Russie”. Po upadku muru berlińskiego opublikował m.in.: L’Après-communisme (1990)
Le Bunker (1994)

i>La Vérité l’emportera toujours sur le mensonge (polskie wydanie: Prawda zawsze zwycięży. Jak Papież pokonał komunizm
Warszawa 1997
2005)
Le Dictionnaire politique du XXe siècle (2000) oraz dwie powieści
których akcja toczy się częściowo w Europie Wschodniej: Nadia (1994) i Revue de presse (1997).
kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437