Konferencja

Prawa podstawowe w Europie

Problemy z zagwarantowaniem ich przestrzegania

Konferencja zorganizowana przez Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Komisją Europejską i Fundacją Konrada Adenauera w Polsce

Szczegóły

Komisja Praw Człowieka i Praworządności Senatu RP oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Komisją Europejską i Fundacją Konrada Adenauera w Polsce organizują międzynarodową konferencję poświęconą zagwarantowaniu praw podstawowych na szczeblu europejskim. Tematyka konferencji nawiązuję do pomysłu utworzenia Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz stanowiska nowych państw członkowskich i Niemiec w tej kwestii. Przedmiotem dyskusji będzie dokument „Agencja Praw Podstawowych - opinie z nowych państw członkowskich i Niemiec”. Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza.

Program

10.45

Bogdan Borusewicz, Speaker of the Senate of the Republic of Poland

PANEL I:

Fundamental Rights Agency: institutional structure and scope of activities. Task sharing and cooperation with the Council of Europe and OSCE.

Fundamental rights protection in the EU and neighbouring countries: the role of the Fundamental Rights Agency in the European Neighbourhood Policy

11.00 – 13.30

 • Zbigniew Romaszewski, Chairman of the Committee on Human Rights, Senate of the Republic of Poland

 • Francisco Fonseca Morillo, Director of JLS, European Commission

 • Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights, Council of Europe

 • Jean-Marie Cavada, Chairman of the Committee on Human Rights, European Parliament

 • Christian Strohal, Director of OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)

 • Beate Winkler, Director of the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC)

 • Comments by representatives of a human rights organisation from Georgia, Ukraine and Poland

PANEL II:

Threats to fundamental rights posed by the activities of state and private structures

14.30 – 16.30

 • Zbigniew Romaszewski, Chairman of the Committee on Human Rights, Senate of the Republic of Poland

 • Francisco Fonseca Morillo, Director of JLS, European Commission

 • Thomas Hammarberg, Commissioner for Human Rights, Council of Europe

 • Jean-Marie Cavada, Chairman of the Committee on Human Rights, European Parliament

 • Rudy Salles, Chairman of the Group on Human Rights, National Assembly of France

 • Janusz Kochanowski, Human Rights Ombudsman of the Republic of Poland

 • Marek Antoni Nowicki, Chairman of the Helsinki Human Rights Foundation

LANGUAGES of the Conference: English and Polish

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

Grundrechte in Europa