Seminarium

Planowanie przestrzeni w gminie: studium, plany miejscowe, angażowanie mieszkańców

Webinarium

3 września (czwartek) o godzinie 16.30 zapraszamy na trzeci odcinek w naszym cyklu webinariów „Akademia Liderów Samorządu”.

Szczegóły

Tym razem będziemy rozmawiać o planowaniu przestrzeni w gminie. W czasie webinarium poruszone zostaną poniższe zagadnienia:

  • Planowania przestrzeni i planowanie przestrzenne – podstawowe pojęcia i różnice
  • Trzy poziomy systemu planowania przestrzennego w Polsce
  • Czego możemy szukać w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego?
  • Co to jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego? Co zawiera? Kto go współtworzy? Etapy powstawania dokumentu;
  • Kiedy i jak zaangażować mieszkańców w tworzenie planu miejscowego oraz studium?
  • Źródła wiedzy oraz inspiracje;

Webinarium przyjmie interaktywną formę. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania związane z tematem.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy Absolwentki i Absolwentów Programów Szkoły Liderów, aktywnie działających w samorządzie oraz wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką.

Webinarium poprowadzi Paulina Brokos – ekspertka, specjalizująca się w działaniach związanych z tworzeniem przyjaznych przestrzeni publicznych. Prowadziła konsultacje i badania społeczne, tworzyła kampanie społeczne. Uczyła także młodych architektów krajobrazu w studiach policealnych. Jest wielbicielką aktywnych społeczności lokalnych, wspiera i edukuje organizacje pozarządowe, które tego potrzebują. Z wykształcenia architekt krajobrazu; na co dzień współpracuje z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju z Torunia; prowadzi własną firmę, zajmującą się formalną i nieformalną edukacją najmłodszych .

Aby wziąć udział w webinarium, wystarczy 3 września o godzinie 16.30 kliknąć link:

https://szkolaliderow.clickwebinar.com/webinarium-planowanie-przestrzeni-w-gminie-studium-plany-miejscowe-angazowanie-mieszkancow?_ga=1.233141402.563087363.1437059523

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Internet

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437