Seminarium

Ukraina, Polska i Rosja w tle: trudna przeszłość, niepewna przyszłość

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce wraz z Instytutem Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zapraszają na konferencję naukową.

Szczegóły

11.00Otwarcie seminarium

Prof. Andrzej Podraza, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Piotr Majchrzak, Konsul Honorowy Republiki Austrii w Lublinie

Wasyl Pavlyuk, Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie

11.15 Dyskusja:

Trudne sąsiedztwo Polski i Ukrainy.

Wpływ Federacji Rosyjskiej, państwa trzeciego na stosunki Polska-Ukraina.

Dlaczego 25 lat po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę stosunki polsko-ukraińskie nie są lepsze?

Relacje polsko-niemieckie wzorem dla lepszego zrozumienia między Polską i Ukrainą.

Ukraina, Polska, Rosja a Unia Europejska.

Wsparcie dla Ukrainy ze strony Polski pozycja Ukrainy w negocjacjach z Unią Europejską.

Regionalny i lokalny wymiar współpracy polsko-ukraińskiej.

Prelegenci:

Prof. Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Marcin Superczyński, b. dziennikarz Radia Lublin, redaktor, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr Jakub Olchowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dr Jarosław Kit, Ukraiński Katolicki Uniwersytet, Lwów, Ukraina

Aleksandra Zińczuk, Urząd Miasta Lublin

Dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Moderacja:

Prof. KUL, dr hab. Tomasz Stępniewski, INPiSM WNS KUL

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Lublin

publikacje

Pöttering in Polen: Keine Gräben der Vergangenheit aufreißen
pokaż więcej
kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437