Wydarzenia

Konferencja

Kampania i wybory do Parlamentu Europejskiego: przebieg, wyniki, konsekwencje

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II organizują konferencję dotyczącą analizy wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019.

Debata publiczna

Człowiek Przyszłości. Technologie i innowacje

Fundacja Konrada Adenauera oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych organizują debatę poświęconą wpływowi nowych technologii i rewolucji informatycznej na nasze życie. Pytaniem, które chcemy postawić jest, jakie będzie społeczeństwo przyszłości i jaka może być demokracja przyszłości? Jakie znaczenia mogą mieć dla człowieka przyszłości wartości wynikające z niezbywalnej godności człowieka?

Konferencja

Migracje do Unii Europejskiej. Wyzwania polityczne, prawne i społeczno-kulturowe

Fundacja Konrada Adenauera oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego we współpracy z innymi podmiotami organizują konferencję na temat migracji do i w ramach Unii Europejskiej.

Debata publiczna

„Po pierwsze szacunek” - Dom według wartości

Spotkanie z Andrzejem Sewerynem
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Andrzejem Sewerynem, które odbędzie się 7 czerwca 2019 w ramach cyklu "Dom według wartości. Uniwersalne zasady kształtujące współczesność".

Wykład

Polityka Europy i pontyfikat Jana Pawła II – oczami dziennikarza

Wykład Bernarda Lecomte'a
Fundacja Konrada Adenauera oraz Centrum Myśli Jana Pawła II organizują wykład dziennikarza i intelektualisty francuskiego, Bernard Lecomte, na temat roli Papieża Jana Pawła II w demokratycznych przemianach ustrojowych w Europie w latach 80 XX w.

Konferencja

Jan Paweł II lider przemian wolnościowych w Polsce i na świecie

Międzynarodowa konferencja
Fundacja Konrada Adenauera i Centrum Myśli Jana Pawła II organizują wspólnie międzynarodową konferencję związaną z rocznicą wygłoszenia słynnej homilii Papieża w Warszawie przed czterdziestoma laty.

Seminarium

Akademia Polityczna 2019

31 maja br. startuje kolejna edycja Akademii Politycznej Fundacji Adenuaera - projektu szkoleniowego skierowanego do przedstawicieli młodzieżowych organizacji politycznych.

Konferencja

ROZWÓJ NA PERYFERIACH?

Polsko-Niemieckie Forum Regionalne
Celem konferencji jest analiza procesów wielowektorowych zmian zachodzących we współczesnej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski, w tym pogranicza polsko-niemieckiego.

Po wydarzeniach KAS

Górny Śląsk pozostaje na szczycie rankingu atrakcyjności inwestycyjnej

z Stephan Georg Raabe

Kolejna edycja raportu IBnGR i KAS
Raport o atrakcyjności województw i podregionów Polski w roku 2010

Po wydarzeniach KAS

Przemówienie jubileuszowe prof. Bernharda Vogela

z Bernhard Vogel

1989 - 2009: Chrześcijańsko demokratyczne odpowiedzi na wyzwania nowych czasów
Przemówienie z okazji 20-lecia Fundacji Konrada Adenauera w Polsce w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, 14 listopada 2009. Tekst przemówienia w języku niemieckim.

Po wydarzeniach KAS

Hans-Gert Pöttering uhonorowany w Warszawie

z Stephan Georg Raabe

Nagroda "Zacny Uczynek 2009"
4 grudnia br. Hans-Gert Pöttering został uhonorowany nagrodą "Zacnego uczynku".

Po wydarzeniach KAS

Potrzebna nam jest nowa ekologia ludzka

z Stephan Georg Raabe

Wprowadzenie do dyskusji "Dlaczego mężczyzna i kobieta?"
Wprowadzenie do dyskusji przy prezentacji nowego zeszytu z serii "Chrześcijaństwo - świat - Polityka" na temat "Dlaczego mężczyzna i kobieta?", która odbyła się 30 listopada 2009 r. w siedzibie Episkopatu Polski.

Po wydarzeniach KAS

Bilder zum 20jährigen Jubiläum der Adenauer-Stiftung in Polen

Impressionen von Konferenz, Messfeier und Empfang
Auf der Jubiläumskonferenz der KAS "Christdemokratische Antworten auf die Herausforderungen der Zeit 1989-2009", beim Dankesgottesdienst, der von den Erzbischöfen Nycz und Nossol gehalten wurde, und beim Empfang im Primas-Palast durften wir gut 350 Gäste begrüßen. Unter den Ehrengästen waren u.a. der Vorsitzende der KAS, Prof. Dr. B. Vogel, Premierminister a.D. Mazowiecki, Jan K. Bielecki, Ch. Bergner, Staatssekretär Bartoszewski, Politiker, Journalisten ... Wir bedanken uns bei allen Referenten, Partnern und unseren Gästen! Im Anhang befinden sich einige Bilder der Feierlichkeiten.

Po wydarzeniach KAS

Umbruch und Aufbruch 1989-2009

z Stephan Georg Raabe

Christdemokratische Antworten auf die Herausforderungen der Zeit
Konferenz zum 20-jährigen Jubiläum der Arbeit der Konrad-Adnauer-Stiftung in Polen

Po wydarzeniach KAS

Zaprzepaszcznoe i wykorzystane szanse w polityce zagranicznej po 1989 r.

z Stephan Georg Raabe

Anmerkungen von Horst Teltschik beim Deutschland-Forum der Konrad-Adenauer-Stiftung in Warschau am 19. Oktober 2009
Sprawozdanie z dyskusji między Horstem Teltschikiem i Januszem Reiterem na Forum Niemieckim FKA w Warszawie 19 października 2009.

Po wydarzeniach KAS

Chrześcijańska odpowiedzialność w obliczu kryzysów

Wyzwania w polityce, w porządku społeczno-gospodarczym, w kulturze i komunikacji
Fotograficzna dokumentacja konferencji

Po wydarzeniach KAS

POMYŚLEĆ EUROPĘ OD NOWA

ROZUMIEĆ HISTORIĘ – BUDOWAĆ PRZYSZŁOŚĆ
Dla upamiętnienia 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej Fundacja Konrada Adenauera zorganizowała 16. września 2009 r. debatę z udziałem dr. Richarda von Weizsäckera, b. prezydenta RFN i sekretarza stanu Władysława Bartoszewskiego, b. ministra spraw zagranicznych RP.

Po wydarzeniach KAS

Jak to było możliwe?

z Stephan Georg Raabe

Nauka wyciągnięta z katastrofy II wojny światowej
Wprowadzenie wygłoszone na konferencji "Chrześcijańska odpowiedzialność w obliczu kryzysów", w Krakowie 11-12 września 2009