Wydarzenia

Konferencja

Kampania i wybory do Parlamentu Europejskiego: przebieg, wyniki, konsekwencje

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II organizują konferencję dotyczącą analizy wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019.

Debata publiczna

Człowiek Przyszłości. Technologie i innowacje

Fundacja Konrada Adenauera oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych organizują debatę poświęconą wpływowi nowych technologii i rewolucji informatycznej na nasze życie. Pytaniem, które chcemy postawić jest, jakie będzie społeczeństwo przyszłości i jaka może być demokracja przyszłości? Jakie znaczenia mogą mieć dla człowieka przyszłości wartości wynikające z niezbywalnej godności człowieka?

Konferencja

Migracje do Unii Europejskiej. Wyzwania polityczne, prawne i społeczno-kulturowe

Fundacja Konrada Adenauera oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego we współpracy z innymi podmiotami organizują konferencję na temat migracji do i w ramach Unii Europejskiej.

Debata publiczna

„Po pierwsze szacunek” - Dom według wartości

Spotkanie z Andrzejem Sewerynem
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Andrzejem Sewerynem, które odbędzie się 7 czerwca 2019 w ramach cyklu "Dom według wartości. Uniwersalne zasady kształtujące współczesność".

Wykład

Polityka Europy i pontyfikat Jana Pawła II – oczami dziennikarza

Wykład Bernarda Lecomte'a
Fundacja Konrada Adenauera oraz Centrum Myśli Jana Pawła II organizują wykład dziennikarza i intelektualisty francuskiego, Bernard Lecomte, na temat roli Papieża Jana Pawła II w demokratycznych przemianach ustrojowych w Europie w latach 80 XX w.

Konferencja

Jan Paweł II lider przemian wolnościowych w Polsce i na świecie

Międzynarodowa konferencja
Fundacja Konrada Adenauera i Centrum Myśli Jana Pawła II organizują wspólnie międzynarodową konferencję związaną z rocznicą wygłoszenia słynnej homilii Papieża w Warszawie przed czterdziestoma laty.

Seminarium

Akademia Polityczna 2019

31 maja br. startuje kolejna edycja Akademii Politycznej Fundacji Adenuaera - projektu szkoleniowego skierowanego do przedstawicieli młodzieżowych organizacji politycznych.

Konferencja

ROZWÓJ NA PERYFERIACH?

Polsko-Niemieckie Forum Regionalne
Celem konferencji jest analiza procesów wielowektorowych zmian zachodzących we współczesnej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Polski, w tym pogranicza polsko-niemieckiego.

Po wydarzeniach KAS

Führung der CSU-Landesgruppe im Bundestag zu Besuch in Warschau

z Stephan Georg Raabe

Dr. Peter Ramsauer, CSU-Landesgruppenvorsitzender im Bundestag, und der Parlamentarische Geschäftsführer Hartmut Koschyk besuchten am 21. und 22. Juli im Rahmen eines Dialog- und Informationspogramms der Konrad-Adenauer-Stiftung Warschau.

Po wydarzeniach KAS

Update. Dziennikarstwo naszych czasów

z Hanna Dmochowska

Media Night
V polsko-niemiecka konferencja na temat kondycji mediów i zawodu dziennikarza z cyklu Media Night organizowana przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce

Po wydarzeniach KAS

Erstes Treffen des deutsch-polnischen Quiritenkreises in Kreisau

z Anna Katharina Bölling

Disskussionsforum für junge Multiplikatoren aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft
Mit dem ersten Treffen am historischen Ort Kreisau, 6.-8. Juni 2008, rief die Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen einen Kreis jüngerer deutscher und polnischer Experten aus Politik, Medien und Zivilgesellschaft ins Leben, der sich zum Ziel gesetzt hat in informeller Runde über deutsch-polnische und europäische Fragen zu diskutieren.

Po wydarzeniach KAS

Ordnungspolitische Ansätze im Vergleich

z Susanna Vogt

Soziale Marktwirtschaft in Mittel- und Südosteuropa
Vom 17. bis 19. April 2008 fand in Danzig, Polen, eine regionale Konferenz zur Sozialen Marktwirtschaft in Mittel- und Südosteuropa statt. Das Auslandsbüro der KAS in Warschau führte die Veranstaltung gemeinsam mit seinem langjährigen Partner, dem Danziger Institut für Marktwirtschaftsforschung, sowie der Stadt Danzig durch. Im Nachgang zur Konferenz folgte ein Workshop zum ordnungspolitischen Dialog der KAS in der Region.

Po wydarzeniach KAS

Ordnungspolitische Entwicklungen und Lösungsansätze in den mittelosteuropäischen Transformationsländern

Vortrag von Prof. Dr. Joachim Starbatty auf der Konferenz "Ordnungspolitische Ansätze im Vergleich. Soziale Marktwirtschaft in Mittel- und Südosteuropa" in Danzi am 19. April 2008.

Po wydarzeniach KAS

Soziale Marktwirtschaft in Mittelosteuropa

z Stephan Georg Raabe

Sozialstaatsmodelle, Erfahrungen, Herausforderungen
Einführung in die gleichnamige internationale Konferenz in Danzig am 18. April 2008.

Po wydarzeniach KAS

Deutschland auf der polnischen Prioritätenliste ganz oben

z Stephan Georg Raabe

Fraktionsvorstand der polnischen Bürgerplattform zu Gast in Berlin
Bericht über das Dialogprogramm der polnischen Regierungspartei Bürgerplattform vom 20. bis 22. April 2008 in Berlin.

Po wydarzeniach KAS

Recht, Werte und Demokratie

z Stephan Georg Raabe

Eröffnungsrede zu einer Diskussion in der polnischen Bischofskonferenz
Eröffnungsrede am 4. April zur Vorstellung und Diskussion des neuesten Heftes in der Reihe "Christentum, Welt, Politik" zum Thema: Recht, Werte und Demokratie im Sitzungssaal der polnischen Bischofskonferenz.

Po wydarzeniach KAS

Autoritarismus in Ostmitteleuropa

z Stephan Georg Raabe

Externe Akteure bei der Demokratisierung. Eine Konferenzeinführung
Einführungsvortrag zur Internationalen Konferenz "Autoritarismus in Mittelosteuropa", die vom 27. bis 29. März in Warschau stattfand.

Po wydarzeniach KAS

Słowo westępne

z Stephan Georg Raabe

Traktat z Lizbony - Strategia dla prezydenta
Słowo westępne