Wydarzenia

Debata publiczna

Meandry formowania się społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej

Vorstellung und Diskussion des 2. Heftes der Reihe "Christentum - Welt - Politik"
Dyskusja panelowa organizowana przez Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce połączona z prezentacją drugiego numeru zeszytu z serii „Chrześcijaństwo – Świat – Polityka”

Seminarium

Polska a niemiecka prezydencja: jaka Europa?

Seminarium zorganizowane przez Polską Fundację im. Roberta Schumana we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w ramach cyklu „seminaria polsko-niemieckie”

Seminarium

Polsko-niemiecki Klub Prasowy 2007

Nowe media – stare historie
Seminarium dziennikarskie zorganizowane przez Fundację Medientandem, Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży i Fundację Konrada Adenauera w Polsce

Konferencja

Władysław Bartoszewski. 85 lat życia. 65 lat działalności publicznej

Gedächtnis und Zeuge einer Generation
.

Forum

Prezydencja Niemiec w Radzie UE a polskie oczekiwania

.

Konferencja

Prawa podstawowe w Europie

Problemy z zagwarantowaniem ich przestrzegania
Konferencja zorganizowana przez Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Komisją Europejską i Fundacją Konrada Adenauera w Polsce

Seminarium

Akademia Polityczna: Liderzy Samorządu 2007

Cykl szkoleń dla młodych radnych samorządowych
.

Dyskusja ekspercka

Śniadanie Europejskie

Gdzie kończy się Europa?
Dyskusja zorganizowana przez Polską Fundację im. Roberta Schumana we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce

Po wydarzeniach KAS

Prof. Lammert besucht Warschau

Vorsitzender informiert sich über den Stand der deutsch-polnischen Beziehungen
Gespräche in der polnischen Hauptstadt über die derzeitige innen- und außenpolitische Lage mit Blick auf die deutsch-polnischen Beziehungen

Po wydarzeniach KAS

Debata: Nowy Jedwabny Szlak

Wzrastająca rola Chin jest i będzie jedną z najważniejszych kwestii, które państwa UE muszą uwzględnić w swoich strategiach przyszłościowych. Właśnie o roli Państwa Środka i o stosunkach miedzy Chinami a Polską, UE i innymi krajami dyskutowali eksperci Cornelius Ochmann, Maciej Lachowski, Radosław Pyffel oraz Jacek Bartosiak. Debata „Nowy Jedwabny Szlak" zorganizowana przez Fundację Konrada Adenauera i Dziennik Gazeta Prawna odbyła się 22 maja 2018 w siedzibie redakcji DGP.

Po wydarzeniach KAS

Akademia Polityczna 2018 - I część

W dniach 25-27 maja br. odbyła się I część tegorocznej Akademii Politycznej Fundacji Adenauera, w której wzięli udział członkowie Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci", Młodej Prawicy, Młodych .Nowoczesnych, Forum Młodych Ludowców oraz Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych PROM.

Po wydarzeniach KAS

Polska 14 lat w Unii: koniec miesiąca miodowego

Z okazji 14 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Instytut In.Europa oraz Fundacja Konrada Adenauera opublikowali analizę zmian w polityce, w gospodarce i w społeczeństwie w Polsce. Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem.

Po wydarzeniach KAS

Gespräch mit dem polnischen Außenminister

über Macron, Liberalismus und den EU-Haushalt
Am Mittwochmorgen sprach Jacek Czaputowicz, seit Januar Außenminister der Republik Polen, auf Einladung von In.Europa und der Konrad-Adenauer-Stiftung über Polens Rolle in der Europäischen Union und der Weltpolitik.

Po wydarzeniach KAS

Złoty Medal New York Film Festivals and TV Awards

dla filmu "Podziemny schron"
Jury międzynarodowego konkursu New York Film Festivals and TV Awards przyznało na gali w dniu 10.04.2018 nagrody dla wyróżnionych filmów. W kategorii fabularyzowanego dokumentu złoty medal otrzymał film "Podziemny schron", w którego produkcji swój udział ma również Fundacja Konrada Adenauera w Polce.

Po wydarzeniach KAS

Zdjęcia z 96. urodzin prof. Bartoszewskiego

Impreza w kinie Atlantic

Po wydarzeniach KAS

(Nie)obecne dziedzictwo

Rozważania o kręgu z Krzyżowej
13 tekstów poruszających zagadnienia związane z historią, programem i dziedzictwem Kręgu z Krzyżowej

Po wydarzeniach KAS

Pokonywanie barier administracyjnych w rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej, jako podstawy energetyki obywatelskiej

Mikroźródła energii odnawialnej i energetyka obywatelska

Po wydarzeniach KAS

European Diplomacy Workshop in Warschau

In Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie für Diplomatie führte die KAS Polen vom 27. November bis 2. Dezember 2017 den European Diplomacy Workshop in Warschau durch. Unterstützt wurde der Workshop zudem von der PZU Polen.