Wydarzenia

Konferencja

Rynek mocy – rozwiązanie na przyszłość

Konferencja „Rynek mocy – rozwiązanie na przyszłość” organizowana przez Centrum Stosunków Międzynarodowych we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera ma na celu stworzenie platformy wymiany podglądów. Serdecznie zapraszamy!

Debata publiczna

Europa - dlaczego warto?

"Rozmowy o Europie"
Zapraszamy na spotkanie z profesorem Zbigniewem Czachórem w ramach "Rozmów o Europie", organizowanych przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce. Spotkanie poprowadzi Marek Twaróg.

Wykład

Studium Generale Europa

Konkurencyjność polskiej gospodarki w warunkach integracji europejskiej
Serdecznie zapraszamy na wykład i dyskusję z udziałem Pana Premiera Hausnera na temat konkurencyjności polskiej gospodarki w wrunkach integracji UE.

Konferencja

Demokracja, wolny rynek, integracja

Europa 25 lat po przemianach z 1989 r.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zapraszają na konferencję DEMOKRACJA, WOLNY RYNEK, INTEGRACJA: EUROPA 25 LAT PO PRZEMIANACH Z 1989R.

Seminarium

Polityka migracyjna z perspektywy Polski i Niemiec

System Schengen a imigracja
Celem spotkania jest omówienie relacji między funkcjonowaniem systemu Schengen a imigracją do Unii Europejskiej widzianych z perspektywy polityk Polski i Niemiec oraz dyskursów prasowych, prowadzonych w tych krajach.

Seminarium

Seminaria polsko-niemieckie: niemiecka literatura

15 maja w godz. 18.00-19.30 zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu seminariów polsko-niemieckich.. Porozmawiamy na nim o niemieckiej literaturze. Co obecnie czyta się za Odrą? Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Dyskusja ekspercka

Jak państwo finansuje demokrację?

Finansowanie partii politycznych - porównanie systemu niemieckiego i polskiego
Instytut Sobieskiego i Fundacja im. Konrada Adenauera zapraszają na debatę porównującą dwa systemy finansowania partii politycznych - polski i niemiecki.

Konferencja

Pojednanie jako zadanie Kościołów w Europie

Pryncypia eklezjologiczne w świetle Nowego Testamentu
Komisja Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zapraszają na ekumeniczne sympozjum naukowe.

Po wydarzeniach KAS

Prof. Lammert besucht Warschau

Vorsitzender informiert sich über den Stand der deutsch-polnischen Beziehungen
Gespräche in der polnischen Hauptstadt über die derzeitige innen- und außenpolitische Lage mit Blick auf die deutsch-polnischen Beziehungen

Po wydarzeniach KAS

Debata: Nowy Jedwabny Szlak

Wzrastająca rola Chin jest i będzie jedną z najważniejszych kwestii, które państwa UE muszą uwzględnić w swoich strategiach przyszłościowych. Właśnie o roli Państwa Środka i o stosunkach miedzy Chinami a Polską, UE i innymi krajami dyskutowali eksperci Cornelius Ochmann, Maciej Lachowski, Radosław Pyffel oraz Jacek Bartosiak. Debata „Nowy Jedwabny Szlak" zorganizowana przez Fundację Konrada Adenauera i Dziennik Gazeta Prawna odbyła się 22 maja 2018 w siedzibie redakcji DGP.

Po wydarzeniach KAS

Akademia Polityczna 2018 - I część

W dniach 25-27 maja br. odbyła się I część tegorocznej Akademii Politycznej Fundacji Adenauera, w której wzięli udział członkowie Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci", Młodej Prawicy, Młodych .Nowoczesnych, Forum Młodych Ludowców oraz Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych PROM.

Po wydarzeniach KAS

Polska 14 lat w Unii: koniec miesiąca miodowego

Z okazji 14 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Instytut In.Europa oraz Fundacja Konrada Adenauera opublikowali analizę zmian w polityce, w gospodarce i w społeczeństwie w Polsce. Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem.

Po wydarzeniach KAS

Gespräch mit dem polnischen Außenminister

über Macron, Liberalismus und den EU-Haushalt
Am Mittwochmorgen sprach Jacek Czaputowicz, seit Januar Außenminister der Republik Polen, auf Einladung von In.Europa und der Konrad-Adenauer-Stiftung über Polens Rolle in der Europäischen Union und der Weltpolitik.

Po wydarzeniach KAS

Złoty Medal New York Film Festivals and TV Awards

dla filmu "Podziemny schron"
Jury międzynarodowego konkursu New York Film Festivals and TV Awards przyznało na gali w dniu 10.04.2018 nagrody dla wyróżnionych filmów. W kategorii fabularyzowanego dokumentu złoty medal otrzymał film "Podziemny schron", w którego produkcji swój udział ma również Fundacja Konrada Adenauera w Polce.

Po wydarzeniach KAS

Zdjęcia z 96. urodzin prof. Bartoszewskiego

Impreza w kinie Atlantic

Po wydarzeniach KAS

(Nie)obecne dziedzictwo

Rozważania o kręgu z Krzyżowej
13 tekstów poruszających zagadnienia związane z historią, programem i dziedzictwem Kręgu z Krzyżowej

Po wydarzeniach KAS

Pokonywanie barier administracyjnych w rozwoju mikroźródeł energii odnawialnej, jako podstawy energetyki obywatelskiej

Mikroźródła energii odnawialnej i energetyka obywatelska

Po wydarzeniach KAS

European Diplomacy Workshop in Warschau

In Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie für Diplomatie führte die KAS Polen vom 27. November bis 2. Dezember 2017 den European Diplomacy Workshop in Warschau durch. Unterstützt wurde der Workshop zudem von der PZU Polen.